Riadenie úloh

Zasiela úlohy priamo zamestnancovi na mobil!

Správa mobilnej techniky z jedného miesta

Komunikácia o pracovných úlohách po telefóne je ťažkopádna a informácie sa často nedostanú k ľuďom včas. Služby potom majú oneskorenie. V našom nástroji na správu úloh slúži na zadávanie mobilnej aplikácie. K tomu získate prehľad o pohybe zamestnancov, ktorý vám umožní optimalizovať zadávanie úloh.

Charakteristika

 • Efektívne plánovanie

  Plánovať úlohy aj nasadenie pracovných síl môžete vopred. Zamestnanci majú jasný prehľad o úlohách, ktoré a kedy majú plniť.

 • Oznamovanie postupu práce

  V reálnom čase slúžia na prehľad o priebehu aj dokončovaní prác a všetky oznámenia sa odovzdávajú pomocou mobilnej aplikácie.

 • Vytváranie práce zamestnancom

  Zamestnanci si tiež môžu vytvárať vlastné úlohy. To umožňuje lepšie účtovať pracovný čas v prípadoch, keď spoločnosť nemá samostatného administratívneho pracovníka na zadávanie úloh.

Digitálne formuláre

Po dokončení práce je možné vyplniť pripravené digitálne formuláre a vyžiadať si ich podpis alebo odosielať fotodokumentáciu. Nie je už nutné podpisovať formuláre papierové a tie potom odosielať na centrálu na skenovanie. Šetríme čas a prírodu!

 • Použitie aplikácie bez pripojenia

  Aj keď v mieste práce nie je signál pre mobilný internet, aplikáciu je možné použiť. Všetky údaje sa synchronizujú, akonáhle sa signál objaví.

 • Elektronický podpis

  Budete mať pohodlné riešenie šetrné k životnému prostrediu. Potom môžete podpisy zákazníkov potvrdzujúce prevzatie dodávky prijímať priamo do aplikácie.

 • Prehľad o dobe trvania projektu

  Vďaka mobilnej aplikácii máte jasnú predstavu o čase potrebnom na realizáciu konkrétneho projektu alebo úlohy. V každom okamihu viete, ktoré úlohy sú dokončené a ktoré ešte nie. Môžete teda klienta priebežne informovať o postupe plnenia.

Zadávanie práce v niekoľkých sekundách na mobily zamestnancov

Zamestnanci už nie sú nútení cestovať do centrály na zadanie práce. Šetrí to spotrebu palív aj pracovný čas. Zamestnanci majú z aplikácie prehľad o zadaných úlohách a prípadne aj polohe kolegov, môžu si teda lepšie plánovať pracovný deň. Môžu tiež aplikáciu využiť na prepočet optimálnej trasy k cieľu. Toto riešenie je vhodné pre malé aj veľké spoločnosti s 3 aj 1 000 užívateľmi.

 • Bez papiera

  Všetka dokumentácia prevádzkových hodín, spotreby palív, dodávok či dokladov o prevzatí spočíva v systéme v digitálnej forme. Výkazy a doklady sa ľahko vyhľadávajú aj ukladajú podľa dátumu alebo zamestnanca.

 • Efektívnejšie využívanie zdrojov

  Úlohy možno triediť podľa rozmiestnenia zamestnancov a plánovať ich vrátane priradenia pracovných síl vopred. Je tiež možné zadávať opakované úlohy.

 • Pohodlné počítanie odpracovaných hodín

  Systém umožňuje zautomatizovať počítanie odpracovaných hodín a zostavovať presné prehľady času stráveného na jednotlivých úlohách.

Automatické pripomínanie údržby

Pravidelná údržba znižuje riziko závad z dôvodu opotrebovania a predchádza nepríjemnostiam z nespôsobilosti vozidla kvôli závade plniť úlohy. S naším modulom upozorňovania budete mať k dispozícii automatické pripomínanie termínov údržby pomocou SMS alebo e-mailov. Budete vedieť, koľko dní alebo kilometrov ešte konkrétne vozidlo môže nabehnúť do termínu údržby, a všetku údržbu je možné pomocou systému sledovať.

 • Zadanie údržby

  Termíny a intervaly údržby môžete pohodlne zadať do systému, ktorý vás potom priebežne upozorňuje na potrebu vykonania zadaných prác a systematickejšie a prehľadnejšie sa stará o celú správu údržby.

 • Prehľad o nákladoch údržby

  Poskytuje vám jasnú predstavu o skúškach prevádzkyschopnosti, pravidelnej údržbe a opravách vozidiel. Umožní vám tiež zefektívniť a urýchliť vykazovanie nákladov a miestne overovať presnosť nákladov.

 • Automatické vykazovanie

  Systém umožňuje vytvárať a sťahovať výkazy všetkej vykonanej i plánovanej údržby. V reálnom čase získate prehľad o kilometráži, ktorou do predpísanej údržby vozidlo ešte môže prejsť.

Začíname

S týmto prehľadom sa s nami môžete spojiť hneď.