Zemědělství

Správa zemědělského vozového parku z jedné obrazovky

Propojením svého vozového parku se systémem sledování pomocí GPS získáte telematické údaje ze svých vozidel a strojů. Pomůže vám to zvýšit efektivitu, sledovat pracovní síly a snížit náklady.

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

 • V každém okamžiku budete znát vstupy a výstupy ze svých vozidel.

  Veškerou svou techniku uvidíte přehledně na webové mapě a budete vědět, co se v terénu děje. Pomocí našich sledovacích zařízení budete moci sledovat stav a výkon své techniky a zařízení.

 • Monitorování pohybu vozidel

  Vymezením zadání zón můžete zadat virtuální plochu, na níž přehledně uvidíte, jak vaše technika plní úkoly. Pomocí dat z dřívějška a aktuálních dat můžete optimalizovat všechny aspekty svého vozového parku.

 • Bude se vám v noci lépe spát.

  Klid do duše vám vnese rychlost lokalizace okamžité polohy vaší zemědělské techniky. Svá zařízení můžete monitorovat i ve vzdálených místech.

Zobrazení všech vozidel a strojů v mapě

Na mapě lze sledovat polohu, ale i rychlost a směr pohybu vozidel.

Technika GPS pro sledování vozidel a strojních zařízení vám umožní v každém okamžiku zjistit polohu každého prostředku.

Charakteristika

 • Vyhledávání nejbližšího strojního zařízení

  Vyhledávání nejbližšího strojního zařízení či vozidla pro určitý úkol. Dosáhnete úspory času a vyšší efektivity využití vozového parku.

 • Zóny

  Vyznačení plošných zón na mapě vám umožní sledovat techniku v konkrétním území.

 • Řízení úkolů

  Správa všech úkolů v jednom systému a zadávání přímo obsluze konkrétního strojního zařízení. Pomocí mobilní aplikace získáte zpětnou vazbu o stavu a kvalitě.

 • Výstrahy

  Nastavíte-li si výstražná upozornění, budete moct rychle reagovat na pokus o neoprávněné užití nebo krádež své techniky.

 • Správná údržba

  Zadáním termínů a intervalů údržby do kalendáře budete mít k ruce připomínky na potřebné termíny údržby. Správně udržovaná vozidla a stroje mají úspornější provoz i opravy.

 • Výkazy

  Výkazy na míru vám usnadní zvládání potíží vozového parku a poskytnou vám podrobný přehled o ujetých kilometrech, spotřebě paliv a neproduktivních časech techniky.

Začnete hned