Systém sledování vozového parku a stavební techniky na bázi GPS

Na trhu s vysokou mírou konkurence čelí stavební společnosti vysokým nárokům klientů, v kontraktech pak nižším maržím a časové tísni. Efektivita práce a vynakládání prostředků, stejně jako nároky na rychlost dodávek jsou kritickými aspekty ziskovosti.

Naše platforma dokáže přispět ke zlepšení plánování a rozpočtování, plnění termínů, účelnějšímu fungování a celkové provozní realizaci.

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

 • Vždy budete vědět, kde je právě konkrétní vozidlo či stroj.

  Na základě GPS dokáže sledování stavební techniky soustřeďovat škálu dat o pracovních časech a strojních hodinách techniky a napomáhat k jejich optimalizaci. Zvýší se přesnost fakturace a vyplácení. Pomocí výkazů a průběžných zpráv dokážete zpřesnit dojezdové i odjezdové časy a tím potlačit míru nejistoty.

 • Získáte přehled o pracovním čase a strojních hodinách techniky.

  With the data provided by GPS tracking for construction equipment, you can capture a wide range of data such as work hours and engine hours to optimize your business. Increase customer billing accuracy and ensure accurate payroll. Use reports to show past arrival and departure times to remove all uncertainty.

 • Ochráníte své technické prostředky před neoprávněným užíváním

  Zabezpečíte své hodnotné technické prostředky. Systém sledování pomocí GPS zajistí stavební techniku proti jakémukoliv nežádoucímu pohybu v konkrétním místě v zadaném čase.

Zobrazení všech vozidel a strojů v mapě

Na mapě lze sledovat i rychlost a směr pohybu vozidel. Mnozí zákazníci si v centrále vytvářejí zvláštní stránku pro zobrazení rychlého přehledu.

Charakteristika

 • Zóny

  Vyznačení zón v mapě vám umožní sledovat četnost výjezdů a příjezdů zaměstnanců na staveništi.

 • Vyhledávání nejbližšího strojního zařízení

  Vyhledávání nejbližšího strojního zařízení či vozidla pro určitý úkol. Úspora času, snížení počtu naježděných kilometrů a poskytování lepších služeb klientům v lepších reakčních časech.

 • Řízení úkolů

  Správa všech úkolů v jednom systému a zadávání přímo obsluze konkrétního strojního zařízení. S pomocí mobilní aplikace získáte zpětnou vazbu o stavu a kvalitě.

 • Kniha jízd

  Digitálně vedená kniha jízd je integrována do systému. Snadný sběr dat do knihy jízd a schvalování, možnost přenosu do systému ERP kvůli platbám. Schvalovací modul usnadňuje jedinému správci rychlé schvalování deníků řidiče.

 • Výkazy

  Výkazy na míru vám usnadní zvládání potíží vozidel a poskytnou vám podrobný přehled o ujetých kilometrech, spotřebě paliv a neproduktivních časech techniky. Zobrazují se online nebo se mohou exportovat do formátu PDF a XLS.

 • Správná údržba

  Zadáním termínů a intervalů údržby do kalendáře budete mít k ruce připomínky na potřebné termíny údržby. Správně udržovaná vozidla a stroje mají úspornější provoz i opravy.

Vyžádejte si předvedení

Máme řešení i pro vás!
Dokážeme se postarat o váš vozový park a jeho prosperitu.

Customer Reviews

 • ”All in all I think that the Ecofleet fleet management system is a super product, that we benefit from every day.”

  Thomas Lund, RC Concrete A/S