Řízení úkolů

Zasílá úkoly přímo zaměstnanci na mobil!

Správa mobilní techniky z jednoho místa

Komunikace o pracovních úkolech po telefonu je těžkopádná a informace se často nedostanou k lidem včas. Služby pak mají zpoždění. V našem nástroji na správu úkolů slouží pro zadávání mobilní aplikace. K tomu získáte přehled o pohybu zaměstnanců, který vám umožní optimalizovat zadávání úkolů.

Charakteristika

 • Efektivní plánování

  Plánovat úkoly i nasazení pracovních sil můžete předem. Zaměstnanci mají jasný přehled o úkolech, které a kdy mají plnit.

 • Oznamování postupu práce

  V reálném čase slouží pro přehled o průběhu i dokončování prací a všechna oznámení se předávají pomocí mobilní aplikace.

 • Vytváření práce zaměstnancem

  Zaměstnanci si také mohou vytvářet vlastní úkoly. To umožňuje lépe účtovat pracovní dobu v případech, kdy společnost nemá samostatného administrativního pracovníka pro zadávání úkolů.

Digitální formuláře

Po dokončení práce je možné vyplnit připravené digitální formuláře a vyžádat si jejich podpis nebo odesílat fotodokumentaci. Není již nutné podepisovat formuláře papírové a ty pak odesílat na centrálu ke skenování. Šetříme čas a přírodu!

 • Použití aplikace bez připojení

  I když v místě práce není signál pro mobilní internet, aplikaci lze použít. Všechny údaje se synchronizují, jakmile se signál objeví.

 • Elektronický podpis

  Budete mít pohodlné řešení šetrné k životnímu prostředí. Pak můžete podpisy zákazníků potvrzující převzetí dodávky přijímat přímo do aplikace.

 • Přehled o době trvání projektu

  Díky mobilní aplikaci máte jasnou představu o čase potřebném k realizaci konkrétního projektu nebo úkolu. V každém okamžiku víte, které úkoly jsou dokončené a které ještě ne. Můžete tedy klienta průběžně informovat o postupu plnění.

Zadávání práce v několika sekundách na mobily zaměstnanců

Zaměstnanci již nejsou nuceni cestovat do centrály pro zadání práce. Šetří to spotřebu paliv i pracovní dobu. Zaměstnanci mají z aplikace přehled o zadaných úkolech a případně i poloze kolegů, mohou si tedy lépe plánovat pracovní den. Mohou také aplikaci využít k propočtu optimální trasy k cíli. Toto řešení je vhodné pro malé i velké společnosti se 3 i 1 000 uživateli.

 • Bez papíru

  Veškerá dokumentace provozních hodin, spotřeby paliv, dodávek či dokladů o převzetí spočívá v systému v digitální formě. Výkazy a doklady se snadno vyhledávají i ukládají podle data nebo zaměstnance.

 • Efektivnější využívání zdrojů

  Úkoly lze třídit podle rozmístění zaměstnanců a plánovat je včetně přiřazení pracovních sil předem. Je také možné zadávat opakované úkoly.

 • Pohodlné počítání odpracovaných hodin

  Systém umožňuje zautomatizovat počítání odpracovaných hodin a sestavovat přesné přehledy času stráveného na jednotlivých úkolech.

Automatické připomínání údržby

Pravidelná údržba snižuje riziko závad z důvodu opotřebení a předchází nepříjemnostem z nezpůsobilosti vozidla kvůli závadě plnit úkoly. S naším modulem upozorňování budete mít k dispozici automatické připomínání termínů údržby pomocí SMS nebo e-mailů. Budete vědět, kolik dnů nebo kilometrů ještě konkrétní vozidlo může najet do termínu údržby, a veškerou údržbu lze pomocí systému sledovat.

 • Zadání údržby

  Termíny a intervaly údržby můžete pohodlně zadat do systému, který vás pak průběžně upozorňuje na potřebu provedení zadaných prací a systematičtěji a přehledněji se stará o celou správu údržby.

 • Přehled o nákladech údržby

  Poskytuje vám jasnou představu o zkouškách provozuschopnosti, pravidelné údržbě a opravách vozidel. Umožní vám také zefektivnit a urychlit vykazování nákladů a místně ověřovat přesnost nákladů.

 • Automatické vykazování

  Systém umožňuje vytvářet a stahovat výkazy veškeré provedené i plánované údržby. V reálném čase získáte přehled o kilometráži, kterou do předepsané údržby vozidlo ještě může ujet.

Zkuste si řízení úkolů!