Kniha jízd

Automaticky vedená kniha jízd usnadňuje život a pomáhá šetřit peníze!

Kniha jízd se vyplňuje sama

Už nebudete muset zdlouhavě přemýšlet o jízdách a na konci měsíce je po jedné zadávat do Excelu a posílat do účtárny. Kniha jízd Ecofleet už snadnější být nemůže. V zájmu efektivity společnosti je účelné mít trvale přehled o probíhajícím dění. S pomocí zařízení GPS lze kalkulovat náklady na základě skutečně ujetých kilometrů a zaměstnanci kvůli vyplňování knihy jízd nemusí trávit pracovní dobu hledáním tras z minulého měsíce.

Charakteristika

  • Automaticky vedená kniha jízd

    Ve vozidle instalovaná jednotka GPS monitoruje polohu a pohyb vozidla. Na základě toho systém automaticky registruje jízdy, zaznamenává výchozí a konečný bod, dobu jízdy i vzdálenost. Po prvním zadání stavu najetých kilometrů systém později propočítává délku trasy.

  • Hodnoty platné pro daňové účely

    Daňové a celní instituce uznávají platnost knih jízd vedených podle GPS jako spolehlivou. Kniha jízd vedená podle GPS poskytuje přehled jízd a pohybu vozidla a je užitečná i pro podnikatele.

  • Stahování výkazů

    Používejte automaticky vedenou knihu jízd. A nemusíte už nikdy ztrácet čas ručním vyplňováním excelových formulářů. S pomocí zařízení GPS lze kalkulovat náklady na základě skutečně ujetých kilometrů a zaměstnanci díky vyplňování knihy jízd nemusí trávit pracovní dobu hledáním tras z minulého měsíce.

Zkuste si knihu jízd!