Stavebníctvo

Sledovanie vozového parku a technických základných prostriedkov pre stavebníctvo

Ďalšie informácie

Systém sledovania vozového parku a stavebnej techniky na báze GPS

Na trhu s vysokou mierou konkurencie čelia stavebné spoločnosti vysokým nárokom klientov, v kontraktoch potom nižším maržiam a časovej tiesni. Efektivita práce a vynakladanie prostriedkov, rovnako ako nároky na rýchlosť dodávok sú kritickými aspektmi ziskovosti.

Naša platforma dokáže prispieť k zlepšeniu plánovania a rozpočtovania, plneniu termínov, účelnejšiemu fungovaniu a celkovej prevádzkovej realizácii.

Kľúčové prednosti

 • Vždy budete vedieť, kde je práve konkrétne vozidlo alebo stroj

  Všetku svoju techniku uvidíte prehľadne na webovej mape a budete vedieť, čo sa v teréne deje. S pomocou našich sledovacích zariadení budete sledovať stav a výkon svojej techniky a zariadenia.

 • Získate prehľad o pracovnom čase a strojných hodinách techniky

  Na základe GPS dokáže sledovanie stavebnej techniky sústreďovať škálu dát o pracovných časoch a strojných hodinách techniky a napomáhať k ich optimalizácii. Zvýši sa presnosť fakturácie a vyplácania. Pomocou výkazov a priebežných správ dokážete spresniť t dojazdové aj odjazdové časy a tým potlačiť mieru neistoty.

 • Ochránite svoje technické prostriedky pred neoprávneným používaním

  Zabezpečíte svoje hodnotné technické prostriedky. Systém sledovania pomocou GPS zaistí stavebnú techniku proti akémukoľvek nežiaducemu pohybu v konkrétnom mieste v zadanom čase.

Zobrazenie všetkých vozidiel a strojov v mape

Na mape je možné sledovať aj rýchlosť a smer pohybu vozidiel. Mnohí zákazníci si v centrále vytvárajú zvláštnu stránku na zobrazenie rýchleho prehľadu.

Charakteristika

 • Zóny

  Vyznačenie zón v mape vám umožní sledovať početnosť výjazdov a príjazdov zamestnancov na stavenisku.

 • Vyhľadávanie najbližšieho strojného zariadenia

  Vyhľadávanie najbližšieho strojného zariadenia alebo vozidla pre určitú úlohu. Úspora času, zníženie počtu najazdených kilometrov a poskytovanie lepších služieb klientom v lepších reakčných časoch.

 • Riadenie úloh

  Správa všetkých úloh v jednom systéme a zadávanie priamo obsluhe konkrétneho strojného zariadenia. S pomocou mobilnej aplikácie získate spätnú väzbu o stave a kvalite.

 • Kniha jázd

  Digitálne vedená kniha jázd je integrovaná do systému. Jednoduchý zber dát do knihy jázd a schvaľovania, možnosť prenosu do systému ERP kvôli platbám. Schvaľovací modul uľahčuje jedinému správcovi rýchle schvaľovanie denníkov vodiča.

 • Výkazy

  Výkazy na mieru vám uľahčia zvládanie problémov vozidiel a poskytnú vám podrobný prehľad o najazdených kilometroch, spotrebe palív a neproduktívnych časoch techniky. Zobrazujú sa online alebo sa môžu exportovať do formátu PDF a XLS.

 • Správna údržba

  Zadaním termínov a intervalov údržby do kalendára budete mať k ruke pripomienky na potrebné termíny údržby. Správne udržiavané vozidlá a stroje majú úspornejšiu prevádzku aj opravy.

Vyžiadajte si demo

Máme riešenie aj pre vás!
Dokážeme sa postarať o váš vozový park a jeho prosperitu.

Customer Reviews

 • ”All in all I think that the Ecofleet fleet management system is a super product, that we benefit from every day.”

  Thomas Lund, RC Concrete A/S