Poľnohospodárstvo

Správa poľnohospodárskeho vozového parku z jednej obrazovky

Prepojením svojho vozového parku so systémom sledovania pomocou GPS získate telematické údaje zo svojich vozidiel a strojov. Pomôže vám to zvýšiť efektivitu, sledovať pracovné sily a znížiť náklady.

 • V každom okamihu budete poznať vstupy a výstupy zo svojich vozidiel

  Všetku svoju techniku uvidíte prehľadne na webovej mape a budete vedieť, čo sa v teréne deje. Pomocou našich sledovacích zariadení budete môcť sledovať stav a výkon svojej techniky a zariadenia.

 • Monitorovanie pohybu vozidiel

  Vymedzením zadania zón môžete zadať virtuálnu plochu, na ktorej prehľadne uvidíte, ako vaša technika plní úlohy. Pomocou údajov z minulosti a aktuálnych údajov môžete optimalizovať všetky aspekty svojho vozového parku.

 • Bude sa vám v noci lepšie spať

  Pokoj do duše vám vnesie rýchlosť lokalizácie okamžitej polohy vašej poľnohospodárskej techniky. Svoje zariadenia môžete monitorovať aj vo vzdialených miestach.

Zobrazenie všetkých vozidiel a strojov v mape

Na mape je možné sledovať polohu, ale aj rýchlosť a smer pohybu vozidiel.

Technika GPS na sledovanie vozidiel a strojných zariadení vám umožní v každom okamihu zistiť polohu každého prostriedku.

Charakteristika

 • Vyhľadávanie najbližšieho strojného zariadenia

  Vyhľadávanie najbližšieho strojného zariadenia alebo vozidla pre určitú úlohu. Dosiahnete úspory času a vyššiu efektívnosť využitia vozového parku.

 • Zóny

  Vyznačenie plošných zón na mape vám umožní sledovať techniku v konkrétnom území.

 • Riadenie úloh

  Správa všetkých úloh v jednom systéme a zadávanie priamo obsluhe konkrétneho strojného zariadenia. Pomocou mobilnej aplikácie získate spätnú väzbu o stave a kvalite.

 • Výstrahy

  Ak si nastavíte výstražné upozornenia, budete môcť rýchlo reagovať na pokus o neoprávnené použitie alebo krádež svojej techniky.

 • Správna údržba

  Zadaním termínov a intervalov údržby do kalendára budete mať k ruke pripomienky na potrebné termíny údržby. Správne udržiavané vozidlá a stroje majú úspornejšiu prevádzku aj opravy.

 • Výkazy

  Výkazy na mieru vám uľahčia zvládanie problémov vozového parku a poskytnú vám po drobný prehľad o najazdených kilometroch, spotrebe palív a neproduktívnych časoch techniky.

Začnete hneď