Skip to content

Riadenie úloh

Zasiela úlohy priamo zamestnancovi na mobil!

Správa mobilnej techniky z jedného miesta

Task management Ecofleet

Komunikácia o pracovných úlohách po telefóne je ťažkopádna a informácie sa často nedostanú k ľuďom včas. Služby potom majú oneskorenie. V našom nástroji na správu úloh slúži na zadávanie mobilnej aplikácie. K tomu získate prehľad o pohybe zamestnancov, ktorý vám umožní optimalizovať zadávanie úloh.

Charakteristika

Efektívne plánovanie

Plánovať úlohy aj nasadenie pracovných síl môžete vopred. Zamestnanci majú jasný prehľad o úlohách, ktoré a kedy majú plniť.

Oznamovanie postupu práce

V reálnom čase slúžia na prehľad o priebehu aj dokončovaní prác a všetky oznámenia sa odovzdávajú pomocou mobilnej aplikácie.

Vytváranie práce zamestnancom

Zamestnanci si tiež môžu vytvárať vlastné úlohy. To umožňuje lepšie účtovať pracovný čas v prípadoch, keď spoločnosť nemá samostatného administratívneho pracovníka na zadávanie úloh.

Digitálne formuláre

Po dokončení práce je možné vyplniť pripravené digitálne formuláre a vyžiadať si ich podpis alebo odosielať fotodokumentáciu. Nie je už nutné podpisovať formuláre papierové a tie potom odosielať na centrálu na skenovanie. Šetríme čas a prírodu!

Použitie aplikácie bez pripojenia

Aj keď v mieste práce nie je signál pre mobilný internet, aplikáciu je možné použiť. Všetky údaje sa synchronizujú, akonáhle sa signál objaví.

Elektronický podpis

Budete mať pohodlné riešenie šetrné k životnému prostrediu. Potom môžete podpisy zákazníkov potvrdzujúce prevzatie dodávky prijímať priamo do aplikácie.

Prehľad o dobe trvania projektu

Vďaka mobilnej aplikácii máte jasnú predstavu o čase potrebnom na realizáciu konkrétneho projektu alebo úlohy. V každom okamihu viete, ktoré úlohy sú dokončené a ktoré ešte nie. Môžete teda klienta priebežne informovať o postupe plnenia.

Zadávanie práce v niekoľkých sekundách na mobily zamestnancov

Zamestnanci už nie sú nútení cestovať do centrály na zadanie práce. Šetrí to spotrebu palív aj pracovný čas. Zamestnanci majú z aplikácie prehľad o zadaných úlohách a prípadne aj polohe kolegov, môžu si teda lepšie plánovať pracovný deň. Môžu tiež aplikáciu využiť na prepočet optimálnej trasy k cieľu. Toto riešenie je vhodné pre malé aj veľké spoločnosti s 3 aj 1 000 užívateľmi.

Bez papiera

Všetka dokumentácia prevádzkových hodín, spotreby palív, dodávok či dokladov o prevzatí spočíva v systéme v digitálnej forme. Výkazy a doklady sa ľahko vyhľadávajú aj ukladajú podľa dátumu alebo zamestnanca.

Efektívnejšie využívanie zdrojov

Úlohy možno triediť podľa rozmiestnenia zamestnancov a plánovať ich vrátane priradenia pracovných síl vopred. Je tiež možné zadávať opakované úlohy.

Pohodlné počítanie odpracovaných hodín

Systém umožňuje zautomatizovať počítanie odpracovaných hodín a zostavovať presné prehľady času stráveného na jednotlivých úlohách.

Automatické pripomínanie údržby

Pravidelná údržba znižuje riziko závad z dôvodu opotrebovania a predchádza nepríjemnostiam z nespôsobilosti vozidla kvôli závade plniť úlohy. S naším modulom upozorňovania budete mať k dispozícii automatické pripomínanie termínov údržby pomocou SMS alebo e-mailov. Budete vedieť, koľko dní alebo kilometrov ešte konkrétne vozidlo môže nabehnúť do termínu údržby, a všetku údržbu je možné pomocou systému sledovať.

Zadanie údržby

You can conveniently add all maintenance to the system, be notified when work needs to be done, and manage the entire maintenance process more systematically and transparently.

Prehľad o nákladoch údržby

Poskytuje vám jasnú predstavu o skúškach prevádzkyschopnosti, pravidelnej údržbe a opravách vozidiel. Umožní vám tiež zefektívniť a urýchliť vykazovanie nákladov a miestne overovať presnosť nákladov.

Automatické vykazovanie

Systém umožňuje vytvárať a sťahovať výkazy všetkej vykonanej i plánovanej údržby. V reálnom čase získate prehľad o kilometráži, ktorou do predpísanej údržby vozidlo ešte môže prejsť.

Začíname

S týmto prehľadom sa s nami môžete spojiť hneď.