Skip to content

Sledovanie vozového parku

Múdrejší a bezpečnejší autopark

Sledovanie vozidiel – optimálny prehľad

Fleet of white trucks

V spoločnosti Fleet Complete sa sústreďujeme na komplexný prístup k prevádzke vozového parku. Naša prepojená platforma vám poskytne flexibilitu na rozbeh nového aj rozšírenie existujúceho autoparku pri rozvoji podniku. Umožní vám ovládať celý autopark z jednej obrazovky a na diaľku sledovať vozidlá v teréne. A vedieť, kde je ktoré vaše vozidlo, jeho posádka, aká je jeho produktivita a všetky potrebné merateľné faktory prevádzky vozidiel.

Charakteristika

Webové mapy

K informáciám o svojich vozidlách budete mať prístup odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilných zariadení a internetu.

Fungovanie vozového parku

Meranie a analýza prevádzkového fungovania na základe trás, jázd a činnosti.

Automatický protokol jázd

Už nebudete musieť zdĺhavo premýšľať o jazdách a na konci mesiaca ich po jednej zadávať do Excelu a posielať do učtárne.

Systém rezervácie vozidiel

Väčšina spoločností používa na správu rezervácií vozidiel aplikácie Excel a Outlook. Ručné vypĺňanie tabuliek je časovo náročné a firma nemá úplný prehľad o tom, kto a ako vozidlá práve používa. Rezervačný systém Fleet Complete predstavuje pre užívateľov softvérový prostriedok na kompletnú rezervačnú správu vozidiel.

Trendom doby je spoločné používanie vozidiel, ktoré prispieva aj k zníženiu ekologickej stopy po činnosti spoločnosti. Štúdie Fleet Europe a Global Fleet naznačujú, že do roku 2030 sa podiel spoločného používania vozidiel zo súčasných 30 % zdvihne na 73 %.

Charakteristika

Možnosť rezervácie vozidla pomocou telefónu

Zamestnanci si môžu vozidlá rezervovať a samotné rezervácie spravovať pomocou telefónu a dostávať automaticky oznámenie o potvrdení alebo zmenách rezervácie. Náš systém je prispôsobiteľný pre rôzne kalendáre, podobne ako Outlook, čo používanie veľmi uľahčuje.

Žiadne kľúče

Nebudete sa už musieť trápiť s množstvom kľúčov. Vodič otvorí vozidlo pomocou personalizovanej karty RFID alebo mobilnej aplikácie. Systém umožní otvoriť dvere vozidla iba oprávnenému zamestnancovi zaregistrovanému v rezervačnom systéme.

Analýza využitia vozidiel

Pomocou správ rezervačného systému budete môcť analyzovať využitie všetkých aj jednotlivých vozidiel – podľa dní, podľa osôb či úsekov. Tiež ak potrebujete oddeliť nákladové strediská v rôznych úsekoch, systém vám umožní triediť náklady.

Automatické pripomínanie údržby

Pravidelná údržba znižuje riziko závad kvôli opotrebovaniu a ako je známe, dobre udržiavané vozidlá majú menšiu spotrebu. S naším modulom upozornenia budete mať k dispozícii automatické pripomínanie termínov údržby pomocou SMS alebo e-mailov. Budete vedieť, koľko dní alebo kilometrov ešte konkrétne vozidlo môže nabehnúť do termínu údržby. Všetku údržbu je možné tiež pomocou systému sledovať.

Charakteristika

Zadanie údržby

Termíny a intervaly údržby môžete pohodlne zadať do systému, ktorý vás potom priebežne upozorňuje na potrebu vykonania zadaných prác a systematickejšie a prehľadnejšie sa stará o celú správu údržby.

Prehľad nákladov na údržbu

Poskytuje vám jasnú predstavu o skúškach prevádzkyschopnosti, pravidelnej údržbe a opravách vozidiel. Umožní vám tiež zefektívniť a urýchliť vykazovanie nákladov a miestne overovať presnosť nákladov.

Automatické vykazovanie

Systém umožňuje vytvárať a sťahovať výkazy všetkej vykonanej i plánovanej údržby. V reálnom čase získavate prehľad o kilometráži, ktorou do predpísanej údržby vozidlo ešte môže prejsť.

Údaje z tachografov v reálnom čase

Náš systém dokáže v reálnom čase čítať dáta z tachografu a zobrazovať čas jazdy, pracovný čas aj zostávajúci čas. Okrem toho umožňuje zistiť všetky priestupky, ku ktorým v sledovanom čase došlo. Získate jasnú predstavu o chybách vodiča a nebezpečenstve pokút.

Charakteristika

V reálnom čase poskytuje prehľad o pracovnom a zostávajúcom čase

V každom okamihu budete mať aktuálny prehľad o polohe vozidiel, dobe jazdy, predpísaných prestávkach, o zostávajúcom čase v sledovanom týždni atď.

Efektívne plánovanie spotreby palív

Potrebné vozidlo je vybavené modulom GPS, ktorý okrem dát z tachografu môže zobrazovať viac ako 20 parametrov, ako sú údaje o palive, teplote nákladu, zaťažení náprav, tlaku v pneumatikách, napätí externého prívodu, nabití batérie a prejdenej vzdialenosti.

Sťahovanie dát z tachografu

Podľa zákona musia byť údaje z tachografu ukladané v kancelárii, ale nie vždy je možné ich fyzicky dostať z vozidla. Naše riešenie umožňuje prostredníctvom mobilnej siete tieto údaje sťahovať a archivovať v našom systéme.

Začíname

S týmto prehľadom sa s nami môžete spojiť hneď.