Štát a správa

Systém je spoľahlivým zdrojom pre státne inštitúcie.

Prehľad o štátnom vozovom parku

Znižuje rozsah ručných prác a zlepšuje prehľadnosť nákladov obcí. Digitálne nástroje Ecofleet pomáhajú obecným inštitúciám zlepšovať plynulosť prevádzky vozidiel s efektom na zlepšenie funkčnosti, využívania zdrojov a obslužnosti pre občanov a bezpochyby zvyšujú úroveň v kritických miestach.

Kľúčové prednosti

 • Zníženie nákladov, zvýšenie efektivity

  Využívaním spoločného používania vozidiel a nášho softvérového modulu na riadenie úloh je možné optimalizovať prevádzku vozového parku. Centralizácia všetkých nákladov vozového parku a zlepšenie úrovne v najťažších úsekoch spravovanej oblasti.

 • Zlepšenie reakcieschopnosti a prehľadnosti

  Lepšia dokumentovateľnosť výdavkov. Prehľad o klientoch, úlohách a personále. Zlepšenie prehľadu pre klientov a služieb pre obyvateľstvo s rýchlejšou reakcieschopnosťou.

 • Sledovanie a vykonávanie včasnej údržby vozidiel

  Náš systém sledovania pre štátne a správne inštitúcie umožňuje zadávať harmonogramy údržby a využívať systémové upozornenia na termíny pre jednotlivé vozidlá.

Zobrazenie všetkých vozidiel a úloh v mape

Na mape je možné sledovať aj rýchlosť a smer pohybu vozidiel. Import klientov do systému umožní sledovať plnenie úloh zadaných k jednotlivým strojným zariadeniam.

Charakteristika

 • Vyhľadávanie najbližšieho strojného zariadenia

  Vyhľadávanie najbližšieho strojného zariadenia pre určitú úlohu. Úspora času, zníženie počtu najazdených kilometrov a poskytovanie lepších služieb klientom v lepších reakčných časoch.

 • Riadenie úloh

  Správa všetkých úloh v jednom systéme a zadávanie priamo obsluhe konkrétneho strojného zariadenia. Riadne dokumentovanie činnosti.

 • Kniha jázd

  Digitálne vedená kniha jázd je integrovaná do systému. Jednoduchý zber dát do knihy jázd. Schvaľovací modul uľahčuje jedinému správcovi rýchle schvaľovanie denníkov vodiča.

 • Optimalizácia nákladov na palivá

  Malé zmeny v správaní vodičov sa premieňajú na veľké úspory palív. Modul KPI ukazuje kritické miesta.

 • Rezervácia

  Automatické sledovanie rezervácií a prideľovanie vozidiel. Umožňuje získať náhľad na využívanie vozidiel rozptýlených do rôznych miest a triediť náklady podľa stredísk, ktoré využívajú jednotlivé vozidlá.

 • Výkazy

  Sprístupnenie množstva výkazov s konkrétnym náhľadom, napríklad mieru využitia, najazdené kilometre a spôsoby jazdy.

Začíname