Skip to content

Kniha jázd

Automaticky vedená kniha jázd uľahčuje život a pomáha šetriť peniaze!

Kniha jázd sa vypĺňa sama

Už nebudete musieť zdĺhavo premýšľať o jazdách a na konci mesiaca ich po jednej zadávať do Excelu a posielať do učtárne. Kniha jázd Ecofleet už ľahšia byť nemôže. V záujme efektivity spoločnosti je účelné mať trvalo prehľad o prebiehajúcom dianí. S pomocou zariadenia GPS je možné kalkulovať náklady na základe skutočne najazdených kilometrov a zamestnanci kvôli vyplňovaniu knihy jázd nemusia tráviť pracovný čas hľadaním trás z minulého mesiaca.

Automaticky vedená kniha jázd

Vo vozidle inštalovaná jednotka GPS monitoruje polohu a pohyb vozidla. Na základe toho systém automaticky registruje jazdy, zaznamenáva východiskový a konečný bod, dobu jazdy aj vzdialenosť. Po prvom zadaní stavu najazdených kilometrov systém neskôr prepočítava dĺžku trasy.

Hodnoty platné na daňové účely

Daňové a colné inštitúcie uznávajú platnosť kníh jázd vedených podľa GPS ako spoľahlivú. Kniha jázd vedená podľa GPS poskytuje prehľad jázd a pohybu vozidla a je užitočná aj pre podnikateľov.

Sťahovanie výkazov

Používajte automaticky vedenú knihu jázd. A nemusíte už nikdy strácať čas ručným vyplňovaním excelových formulárov. S pomocou zariadenia GPS je možné kalkulovať náklady na základe skutočne najazdených kilometrov a zamestnanci vďaka vyplňovaniu knihy jázd nemusia tráviť pracovný čas hľadaním trás z minulého mesiaca.

Začínáme