Stát a správa

Systém je spolehlivým zdrojem pro státní instituce.

Přehled o státním vozovém parku

Snižuje rozsah ručních prací a zlepšuje přehlednost nákladů obcí. Digitální nástroje Ecofleet pomáhají obecním institucím zlepšovat plynulost provozu vozidel s efektem na zlepšení funkčnosti, využívání zdrojů a obslužnosti pro občany a bezesporu zvyšují úroveň v kritických místech.

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

 • Snížení nákladů, zvýšení efektivity

  Využíváním společného užívání vozidel a našeho softwarového modulu pro řízení úkolů lze optimalizovat provoz vozového parku. Centralizace všech nákladů vozového parku a zlepšení úrovně v nejobtížnějších úsecích spravované oblasti.

 • Zlepšení reakceschopnosti a přehlednosti

  Lepší dokumentovatelnost výdajů Přehled o klientech, úkolech a personálu. Zlepšení přehledu pro klienty a služeb pro obyvatelstvo s rychlejší reakceschopností.

 • Sledování a provádění včasné údržby vozidel

  Náš systém sledování pro státní a správní instituce umožňuje zadávat harmonogramy údržby a využívat systémová upozornění na termíny pro jednotlivá vozidla.

Zobrazení všech vozidel a úkolů v mapě

Na mapě lze sledovat i rychlost a směr pohybu vozidel. Import klientů do systému umožní sledovat plnění úkolů zadaných k jednotlivým strojním zařízením.

Charakteristika

 • Vyhledávání nejbližšího strojního zařízení

  Vyhledávání nejbližšího strojního zařízení pro určitý úkol. Úspora času, snížení počtu najetých kilometrů a poskytování lepších služeb klientům v lepších reakčních časech.

 • Řízení úkolů

  Správa všech úkolů v jednom systému a zadávání přímo obsluze konkrétního strojního zařízení. Řádné dokumentování činnosti.

 • Kniha jízd

  Digitálně vedená kniha jízd je integrována do systému. Snadný sběr dat do knihy jízd. Schvalovací modul usnadňuje jedinému správci rychlé schvalování deníků řidiče.

 • Optimalizace nákladů na paliva

  Malé změny v chování řidičů se proměňují ve velké úspory paliv. Modul KPI ukazuje kritická místa.

 • Rezervace

  Automatické sledování rezervací a přidělování vozidel. Umožňuje získat náhled na využívání vozidel rozptýlených do různých míst a třídit náklady podle středisek, která využívají jednotlivá vozidla.

 • Výkazy

  Zpřístupnění řady výkazů s konkrétním náhledem, například míru využití, najeté kilometry a způsoby jízdy.

Začít