Ecofleet

Базови модули

Карта

Виждате точната локация на всяко превозно средство към момента, както и за предишни периоди. Можете да визуализиранте маршрута на картата за желан период както и чрез спомагателни инструменти да следите важни за вас параметри за всеки момент от пътуването.

Ecofleet Mobile

Чрез мобилното можете да проследявате движението на служителите както и да разпределяте задачи, давате достъп до фирмени ресурси. Мобилните решения предоставят огроми възможности за подобряване на процеса на работа на мобилни групи. 

Тахограф

Ecofleet предоставя данните от тахографа на превозните средства в реално време директно във вашия офис. Може да следите времето за шофиране, времето за почивка като и нарушения от страна на шофьорите. 

Проявявате интерес към Ecofleet?
Повече от 70,000 превозни средства използват услугите на Ecofleet