Monitorovanie vozidiel Ecofleet Pro

Balíky

Ecofleet Air je jednoduché GPS riešenie určené na sledovanie vozidiel a získanie knihy jázd.

Ecofleet Pro je pokročilé modulárne webové riešenie GPS sledovania a služieb pre správu vozového parku - zvoľte si a plaťte len za tie moduly, ktoré potrebujete.

Ideálny nástroj na komunikáciu medzi kanceláriou a mobilmi zamestnancov: pošlite úlohy z počítača do smartfónov zamestnancov a získajte online prehľad o stave úloh.

Ecofleet Pro

Ecofleet Pro je pokročilé modulárne webové riešenie GPS sledovania a služieb pre správu vozového parku, ktoré nevyžaduje žiadny extra softvér nainštalovaný na vašom počítači.

Ecofleet Pro je modulárne riešenie – všetky hlavné funkcie môžu byť zapnuté alebo vypnuté individuálne podľa priania zákazníka, oblasti činností alebo potrieb konkrétnych služieb.

Štandardné moduly v Ecofleet Pro:

  • Mapy - môžete si vybrať rôzne mapy a mapové vrstvy (Google klasické, satelitné, hybridné, OpenStreetMap, doprava, počasie, atď), takže získate zobrazenie, ktoré požadujete.
  • Jazdy a Kniha Jázd - kniha jázd môže byť vyplnená automaticky, stačí ak vytvoríte pravidlá (napríklad každá jazda v pracovnom dni v čase od 09.00 do 17:00 je služobná jazda). Knihu jázd môžu upravovať a dopĺňať aj zamestnanci manuálne.
  • Reporty - automatické a prispôsobiteľné reporty na váš e-mail, systematický prehľad a štatistiky máte vždy, keď ich budete potrebovať.
  • Udalosti - Ecofleet vás upozorní na všetky udalosti, ktoré vás zaujímajú, v aplikácii alebo e-mailom či SMS správou.

Ecofleet má širokú škálu modulov, ktoré dokonale sadnú vašim potrebám. Rovnako ako oblek na mieru, ale oveľa lacnejšie. Pozrite nižšie na všetky moduly.

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Správy

Správy

Zvýšte účinnosť vašej každodennej práce.

Buďte v nepretržitom kontakte so svojimi vodičmi bez vytvárania ďalších nákladov

Už ste niekedy rozmýšľali o tom, koľko peňazí pretelefonujete len preto, aby ste sa opýtali „Už si to vybavil?“ alebo oznámili „Potom pôjdeš do Nitry“? Určite vás nepoteší ani prehľad mesačných účtov za mobily zamestnancov. Teraz môžete komunikovať s vodičmi priamo z aplikácie Ecofleet SeeMe – stačí nainštalovať zariadenie navigácie Garmin™ do vozidla a prepojiť ho s monitorovacím zariadením a vaše náklady sa môžu znížiť viac ako desať násobne. Odosielanie a prijímanie správ je jednoduché ako pre vodiča, tak pre jeho nadriadeného.

Pomôžte svojmu vodičovi na cestách

Popri odosielaní správ môžete do šoférovho navigačného zariadenia poslať aj údaje o polohe (s presnosťou až jeden meter) a on tak nebude musieť so sebou nosiť otravné papierové mapy alebo strácať čas zdĺhavým zadávaním parametrov. Vodič jednoducho dostane správu „Toto je adresa tvojej ďalšej zákazky“, klikne OK a navigácia Garmin mu naplánuje správnu cestu. To šetrí čas a peniaze. 

... alebo môžete posielať SMS správy

Ak sa rozhodnete nekupovať vodičovi navigačné zariadenie, alebo sa potrebujete poistiť, môžete vždy poslať SMS z aplikácie Ecofleet komukoľvek – dodávateľovi, zákazníkovi alebo vodičovi.

Údržba

Údržba

Aktualizácia a plánovanie údržby vašich vozidiel

Môžete si jednoducho vytvárať a udržiavať záznamy o všetkých výkonoch údržby na vašich vozidlách; dostanete informáciu o termíne najbližšej potrebnej údržby a môžete si tak celý proces servisu a opráv manažovať systematicky a prehľadne.

Prehľad údržby vždy pod kontrolou

V module pripomienok môžete vidieť, koľko kilometrov alebo dní prevádzky ostáva vybranému vozidlu do nasledujúcej servisnej prehliadky. Všetky opravy a úkony budú zaznamenané a kedykoľvek prístupné pre rýchly prehľad o tom, čo, kedy a ako bolo na vozidle opravené.

Jasný prehľad o všetkých nákladoch

Modul nákladov vám umožňuje vidieť, koľko prostriedkov reálne míňate na technické kontroly, opravy a mnoho ďalších služieb servisu a doplnov - uvidíte reálne náklady na prevádzku vozidla. Zároveň môžete zvýšiť efektivitu a rýchlosť sledovania finančných nákladov a overovať účty na základe polohy vozidla v čase ich vystavenia.

Výpočet spotreby paliva bez použitia palivových sond

Ak do systému Ecofleet SeeMe zadáte všetky náklady a nákup paliva na základe bločkov, získate prístup k rýchlej a komparatívnej analýze spotreby paliva vozidiel bez použitia dodatočných zariadení.

Ecofleet Mobile

Ecofleet Mobile

 

Kto môže ťažiť zo Ecofleet SeeMe mobilných riešení?

Ecofleet SeeMe mobilné riešenia sú pre vás ak veľká časť vašej práce sa vykonáva aj mimo kancelárie, a ak potrebujete sledovať polohu svojich zamestnancov, ako aj monitorovať stav a priebeh ich práce.

Využite svoj pracovný čas efektívnejšie

Môžete si byť istí, že zamestnanci majú vždy aktuálne informácie o ich úlohách. Môžete im tiež priradiť nové úlohy a prijímať v reálnom čase oznámenia o ich problémoch a úspechoch.

Šetrite peniaze a prírodu

Ecofleet SeeMe mobilné riešenie pomôže vašej spoločnosti znížiť náklady na komunikáciu - výmena informácii medzi kanceláriou a zamestnancami je čisto digitálna, nerušíte tak svojich kolegov. To vedie aj k menšiemu počtu telefonátov a nižším účtom. Vaši zamestnanci už nebudú musieť vyplňovať výkazy práce, tlačivá, papiere. Všetky informácie sú k dispozícii a sú sústredené ne jednom mieste.

Zvýšte transparentnosť pracovných procesov

Ecofleet SeeMe Mobile app umožňuje každému zamestnancovi kontrolovať a riadiť stav svojich úloh a zaslať príslušné informácie do kancelárie. Veľmi jednoducho máte prehľad o produktivite a efektivite zamestnancov.

 

Od 1. januára 2015 ukončíme podporu pre Android aplikáciu SeeMe Mobile a odporúčame všetkým zákazníkom používať novú verziu aplikácie - Ecofleet Mobile s ikonou “zelený pin”. Nová aplikácie je oveľa lepšia vo všetkých aspektoch ( nižšia spotreba batérie a prenesených dát, nové funkcie, stabilita ). 
 

 

Rezervácie

Rezervácie

Kto môže ťažiť z Ecofleet rezervačného systému?

Organizácie s veľkými flotilami osobných vozidiel často mávajú rovnaké problémy: veľký počet vozidiel, avšak malá vyťaženosť na vozidlo. Dobrým riešením je zdieľanie vozidla viacerými zamestnancami. Ale ako to urobiť čo najefektívnejšie? Modul Ecofleet Rezervácie umožňuje používať služobné vozidlá čo najúčelnejšie, znížením ich počtu a zabezpečuje maximálne využitie zdieľaných vozidiel.

Pomôže vám šetriť čas a peniaze

Ecofleet rezervačný systém sa líši od iných podobných systémov tým, že užívateľ zadá do systému svoju požiadavku na rezerváciu vozidla a vozidlo mu bude vybrané na základe nastavenia systému v organizácii. To pomáha vyhnúť sa situáciám, keď sa niektoré vozidlá stávajú viac “populárne” a sú rezervované po celý čas, zatiaľ čo ostatné zostávajú nevyužívané. Systém zabezpečuje najefektívnejšie možné využitie vozidla.

Efektívnosť v každom detaile

Systém – nie užívateľ -  vyberie vozidlo, preto si budete môcť dovoliť znížiť počet vozidiel a získate maximálne využitie pre zostávajúce vozidlá. Rezervačný systém predvyplní knihu jázd, dodá organizácii konkrétne údaje pre rezervácie, riadi jazdy vložené do rezervácií a ponúka analytické využitie.

Tachograf

Tachograf

Chcete odpovede? My vám ich vieme dať

Aké sú hlavné otázky týkajúce sa prevádzky vozového parku nákladných vozidiel? "Koľko času jazdy ešte zostáva mojim vodičom?" "Ako sú na tom moji vodiči a moje vozidlá?" "Ako získať údaje z tachografu do kancelárie a ako ich uchovávať v zmysle zákona?"

Modul Ecofleet Tachograf vám pomôže

Kontrolujte údaje z tachografov vašich vozidiel kedykoľvek to potrebujete a to aj v prípade, že vaši vodiči a vozidlá sú od vás vzdialené tisíce kilometrov. Uvidíte aktivitu vodiča a informácie v reálnom čase obsahujúce tieto údaje: zostávajúci čas jazdy do nasledujúceho odpočinku, zostávajúci čas na dnešné jazdy, nasledujúci denný odpočinok, zostávajúci čas na jazdy v tomto týždni, nasledujúci týždenný odpočinok a čas poslednej zmeny stavu. Údaje si môžete zobraziť v prehľadnom vizuálnom zobrazení. Modul Tachograf tiež zobrazí všetky porušenia pravidiel ( napríklad príliš krátku dobu odpočinku ), samozrejme len v prípade, že porušenie nastane.

Potrebné údaje presne tam, kde a kedy ich potrebujete

Všetky údaje z tachografu potrebujete mať vo svojej kancelárii. Ecofleet vám umožňuje stiahnuť súbory z tachografu bez ohľadu na to, kde je vaše vozidlo alebo čo práve váš vodič vykonáva. Všetko funguje bez problémov. 

Technické vybavenie

Technické vybavenie

Prehľad o polohe náradia

V závislosti od zvoleného riešenia si môžete zobraziť polohu všetkých položiek vášho náradia na mape, buď ako živé sledovanie alebo offline.

Prehľad o firemnom vybavení každého zamestnanca

Vždy, keď zamestnanec prevezme nejaké vybavenie, jednoducho ho zaregistruje oskenovaním barkódu alebo rýchlym nahodením do systému. Vybavenie je priradené k zamestnancovi, až kým ho znovu neodovzdá.

Zo systému je možné získať prehľad o inventári firemného vybavenia každého zamestnanca. Systém tiež môže automaticky zasielať pripomienky zamestnancom, ktorí zabudli vybavenie vrátiť načas, alebo vám či administrátorovi zašle automatický report s touto informáciou.

Sledovanie servisných zmlúv

Ak máte k svojmu technickému vybaveniu podpísané servisné zmluvy, systém vám s nimi môže pomôcť. Získate súhrnný prehľad o všetkých zmluvách a budete automaticky dostávať pripomienky a mesačné zoznamy inventáru.

3 riešenia podľa veľkosti a hodnoty náradia:

1. Jednoduchý prehľad pri nízkych nákladoch

Riešenie, ktoré vám dá prehľad o celom technickom vybavení bez ohľadu na jeho hodnotu. Keď zamestnanec vybavenie prevezme, jednoducho ho zaregistruje oskenovaním barkódu a priradením polohy, kde sa bude používať. Systém potom aktualizuje prehľad o polohe každého náradia, komu bolo vydané a či na každom pracovnom mieste je všetko potrebné.

2. Automatická registrácia polohy

Ak chcete automatizované riešenie bez nutnosti manuálneho nahadzovania údajov, napríklad ak sa potrebujete ubezpečiť, že zadané polohy sú pravdivé, môžete zvoliť inštaláciu malého RFID tagu Ecofleet. Tieto vysielajú rádiový signál, ktorý sa dá prijímať v okolí 200 metrov od vozidla vybaveného Ecofleet GPS zariadením.Toto je veľmi užitočné napríklad pri kamiónoch, kde ťahač má nainštalované GPS a môže zaznamenávať, kde odpojí náves. Taktiež zabezpečuje vysokú presnosť polohy technického vybavenia, kedže vybavenie väčšinou býva prepravované práve vo firemných vozidlách. Ak je vozidlo mimo dosahu, systém zobrazí poslednú zaregistrovanú polohu. To znamená, že všetko vybavenie umiestnené v niektorom z vašich firemných áut, na vašom externom pracovisku alebo v mieste bydliska zamestnanca, bude vystopovateľné.

3. Ochrana proti krádeži

Ak chcete sledovať alebo chrániť svoje technické vybavenie, kamióny alebo stroje proti krádeži, mali by ste zvážiť riešenie s využitím GPS. Ecofleet dodáva GPS zariadenia na pevnú a skrytú inštaláciu vo vozidlách/strojoch alebo ako bezdrôtové zariadenia s internou batériou.

KPI

KPI

V dnešnom svete je všade naozaj VEĽMI VEĽA údajov, kľúčom k ich využívaniu pre vaše podnikanie však nie je ich ohromné množstvo, ale ich inteligentná analýza a zrozumiteľná prezentácia. Preto má Ecofleet nový KPI modul. KPI (key performance indicator) indikátor kľúčových výkonov je biznis ukazovateľ, využívaný na vyhodnocovanie faktorov kľúčových pre úspech vašej organizácie.

Ako to funguje?

Naprv si musíte stanoviť, ktoré ukazovatele sú pre vás najdôležitejšie z pohľadu vozového parku (môžete si určiť ľubovoľný počet KPI). KPI vášho vozového parku môžu byť napríklad:

  • Kamióny musia najazdiť najmenej 10 000km za mesiac
  • Primerná spotreba pohonných hmôt nesmie presiahnuť 7l na 100km
  • Zdieľané firemné vozidlo by nemalo najazdiť viac ako 1 000km za týždeň
  • Nie viac ako 15 prudkých zrýchlení (akcelerácií) na 100km
  • Doba státia jedného vozidla by nemala trvať viac ako 1 hodinu za týždeň

Nech už sa potrebujete o svojom vozovom parku dozvedieť čokoľvek, Ecofleet vám môže pomocť. Nastavte si KPI a okamžite ziskajte prehľad o všetkých indikátoroch - každý KPI je farebne odlíšený, zelená znamená dobrý výsledok, červená zlý.

S Ecofleet KPI modulom dostanete prehľad dôležitých ukazovateľov v priebehu sekúnd bez nutnosti prehľadávania množstva údajov.

Ak potrebujete viac informácií, môžete každý KPI rozšíriť.

Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!