Transport | Ecofleet

Transport

Effektivitet i transportbranschen

Ecofleets vagnparkstyrning kan hjälpa dig att hålla reda på dina fordon, deras körning och körförmåga så att du har mindre administration, optimerat körning samt förbättrat kundservice!

Få överblick över fordon

Känner igen problemet med att hålla reda på dina fordon och deras placeringar? Det kan vara när du ska informera en kund om en ankomsttid eller du ska lokalisera det närmsta fordon till ett uppdrag.
Ecofleet ger dig den nödvändiga överblicken (kartmodulen).

Förbättrat kundservice

Utöver snabbare responstid kan du också enkelt hjälpa dina kunder när de frågar om en ankomsttid eller en status på en leverans. Du får tillförlitlig dokumentation för hela transportförloppet inklusive rapport över temperaturen i kylvagnar under transporten (rapportmodulen).

Optimera körning och bränsleförbrukning

Bränsle och service är vanligen den största utgiften i verksamheten vilket innebär att även små ändringar kan resultera i stora besparingar. Ecofleet kan visa exakt var det ska göras ändringar för att det ska göra skillnad (KPI-modulen). Följ också fordonets bränsleförbrukning och avvikelser i bränslenivån. (Rapportmodulen)

Transportlösningar

  • Vagnpark Översikt (Karta & Rapportmodul)
  • Eko Körning - Optimera kostnader (KPI-modul)
  • Trailer Logistik (Asset-modul)
  • Trailer Tracking (Stöldskydd)
  • Färdskrivaredata i Realtid (Tacho-modul)
  • 2-vägs Kommunikation (Meddelandemodul)
  • Uppdragshantering (Uppdragsmodul)

Kundcase:

Användbara moduler

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Karta

Karta

Övervaka realtidshändelser och följ upp tidigare aktiviteter

Den senaste informationen kring dina fordon och objekt

I Ecofleet kartmodul kan du omgående få exakt position för dina fordon och objekt och när som helst se aktuell hastighet och färdriktning.

Färdväg

Med ett klick följer du den färdväg som fordonet använder sig av just nu. Alternativt anger du datum och tid för ett tillfälle bakåt i tiden som du vill granska. För tydlighetens skull är start, stopp och delmål markerade i olika färger på kartan. Allt för att skapa en snabb överblick.

Uppspelning av färdväg

Med den integrerade uppspelningsfunktionen i Ecofleet återspelar du snabbt dina fordons aktiviteter direkt på kartan. Se fordonens färdväg, hastighet, bränslenivå, status för tändning och extrautrusting mm. Allt sker mycket enkelt med den intelligenta Playback funktionen.  

Adressökning

Adressökningsfunktionen möjliggör detaljerad adressinformation i stora delar av Europa och förser dig snabbt med adressinformation genom ett enkelt klick.

Planera färdväg och mät avståndet

Ofta kan man behöva planera nästa dags färdväg eller vilja veta avståndet till slutmålet. I Ecofleet finns en specialfunktion som tillåter dig mäta avståndet även med flera delmål i rutten.

Passiv objektpositionering  

Positionera dina utlokaliserade objekt i Ecofleet utan onödiga transpondrar eller annan utrustning. Med Ecofleet smartphone app hanterar du enkelt alla dina objekt och får en total överblick. Se alla utställda objekt på Ecofleet kartan, ta fram rapporter om när de ställdes ut. Aktivera automatiska larm i Ecofleet som påminner dig om när de ska hämtas hem, flyttas, rengöras etc. Perfekt för dig som hanterar containers, baracker, bajamajor, hyrmaskiner etc.
Rapporter

Rapporter

Ecofleet rapportmodul hjälper dig att minska dina kostnader och ger dig full kontroll

Överblick kring faktiska kostnader

Information om körda kilometrar, bränsleförbrukning, tidsåtgång vid resa eller stillestånd, allt finns att tillgå bara ett par musklick bort. Ecofleet rapporter är lättöverskådliga och jämförbara och det är mycket lätt att urskilja särbeteenden och avvikelser. I vår modul som heter green driving kan du som är extra miljömedveten se om just du kört så miljövänligt som möjligt. Systemet visar dig var du gjort kraftig acceleration, kraftiga svängar eller hårda inbromsningar. Alla rapporter kan sedan enkelt exporteras till Excel och PDF filer för ytterligare bearbetning.

Positionsbaserade rapporter

Smart hantering av positionsinformation är en ytterligare styrka i Ecofleet. Flertalet positionsbaserade rapporter ger full överblick kring platser som besökts, avstånd, tid för körning respektive stillestånd. Med hjälp av rapporterna är det sedan mycket enkelt för dig att spåra mönster kring ineffektivt och inkonsekvent arbetssätt som kan behöva förändras. Ecofleet rapporter ger fullständiga underlag för rationalisering och effektivisering.

Rapporter varje morgon

En av de populäraste funktionerna kring rapportmodulen är de autogenererade e-mail uppdateringarna. De av dig utvalda och mest intressanta rapporterna mailas dagligen och per automatik till din mail. Enklare kan det inte bli att ha full kontroll! 

Integrering med externa system

Det är fullt möjligt att länka Ecofleet rapportmodul med andra informationssystem. Små integrationsjobb är oftast det enda som krävs för en fulländad synkronisering med ditt befintliga system.

Räcker ändå inte Ecofleet's gedigna rapportutbud?

Trots ett gediget rapportutbud kan det ibland ändå krävas en kundanpassning. Inga problem! Rådgör med vår kunniga personal om en lösning och anpassning för just dina behov. Vi löser det!
Händelser

Händelser

Var rädd om din dyrbara tid - Lägg din uppmärksamhet där den bäst behövs!

Håll koll på de viktigaste händelserna

Överskreds hastighetsbegränsningen? Ankom fordonet sin slutdestination i tid? Alla frågor besvaras snabbt och automatiskt av Ecofleet händelsemodul. Med det kraftfulla konfigureringsverktyget sätter du snabbt upp dina viktigaste regler för just dina fordon. Ecofleet autogenererar all viktig information till dig, hela tiden!

Områdesbevakning -Geofence

Ett av de vanligaste bekymret för dig som fordonsansvarig är oftast att veta när dina fordon varit inom ett visst område. Ecofleet områdesbevakning tillåter dig att sätta upp regler och larm för olika händelser inom markerade områden, sk Geofencing. Här finns oändliga möjligheter till användningsområden! Larma när fordonet lämnar området, ankommer området, kör en viss hastighet, står på tomgång, etc

Ligg steget före!

Ecofleet meddelar dig alla händelser via händelseloggen, e-mail och/eller SMS.

Är ett fordon i fel område? Kör det för fort? Har det stått på tomgång för länge? Vart lämnades den senaste containern? Ecofleet håller ordning på allt och ser till att du alltid ligger steget före!

Överfallsalarm

Självklart kan du aktivera överfallsalarm i Ecofleet. Via en sk Panic button  registrerar Ecofleet position och rörelse samt sänder SMS till valfri mottagare i händelse av nödsituation.

Skydd mot dieselstölder

Har också du drabbats hårt av de omfattande dieselstölderna som härjar som en farsot genom landet? Hundratusentals kronor som försvinner i ett nafs! Med Ecofleet bränslekontroll skyddar du dina tankar och får omedelbart larm via sms när ett onormalt bränsleflöde registrerats. På så vis hinner du agera innan förövarna lämnat platsen. 
Meddelanden

Meddelanden

Effektivisera ditt arbete -Kommunicera enkelt!

Ecofleet uppdragshantering till dina smartphones

Funderar du också på hur mycket tid och därmed pengar du spenderat på frågor som ”Är jobbet färdigt?” Ditt nästa jobb är kl 10.30 på Storgatan 2” osv. Telefonsamtal som äter tid och pengar, hela tiden! 
Lugn, nu kan du snabbt och enkelt lägga upp alla arbetsuppdrag i Ecofleet uppdragshanterare och portionera ut dem till dina anställdas smartphones. De får då all information de behöver om tidpunkt, uppdrag, vad de ska ha med sig etc. Dessutom får de en färdbeskrivning från den punkt de befinner sig till där jobbet ska utföras. När de sedan gjort jobbet avrapporterar de med en enkel knapptryckning i Ecofleet app och du får ett meddelande och loggning på när jobbet färdigställdes. 
Ecofleet uppdragshanterare för smartphones är helt enkelt allt du behöver! 

Hjälp dina förare på vägen

I tillägg till textmeddelanden så kan du också sända ruttbeskrivningar till dina Garmin navigatorer. På så sätt får du direkt aktuell rutt nerladdad i navigatorn och behöver bara följa instruktionen. Snabbt, smidigt och enkelt. Dessutom mycket kostnadsbesparande!

... eller så kan du ju alltid sända ett klassiskt SMS meddelande

Om du ännu inte har några smartphones i din organisation så kan du ändå alltid sända ett SMS från Ecofleet till vem som helst. Kanske till föraren, den väntande kunden, portvakten, etc.
Underhåll

Underhåll

Schemalagt underhåll av dina fordon

Med Ecofleet kan du enkelt hålla ordning på service och underhållskostnader och intervaller för dina fordon. Ecofleet meddelar dig när det är dags för service, besiktning, o dyl.

Snabb överblick kring dina resurser

I modulen för påminnelser sätter du enkelt upp noteringar om när det är dags för besiktning, service, reparation. Allt med full uppföljning i Ecofleet.

Tydlig överblick kring dina utgifter

Ecofleet utgiftshanterare hjälper dig hålla ordning på kostnaderna kring ditt fordon. Bränslenotor, servicefakturor, däckinköp, förbrukning, leasingkostnader. Allt samlat i ett verktyg, Ecofleet.

Beräkning av bränsleförbrukning utan inkoppling av bränslemätare

Genom att notera ditt fordons alla utgifter som bränsle, service osv i Ecofleet, får du fullständig överblick kring fordonsekonomin och allt samlat i ett verktyg.

Kör-Vilotid

Kör-Vilotid

Vill du ha svar? Vi kan ge dom till dig

Vilka är huvudfrågorna kring fordonsflottor?  “Hur länge till kan mina chafförer köra?“ Vad sker med mina fordon och chafförer?“  Hur förflyttas färdskrivarens datan till kontoret och lagras den på ett sätt som är korrekt enligt lag?“

Ecofleet färdskrivar modul kan hjälpa till

Få en överblick på din fordonspark när du än behöver det, även om både bil och förare är tusentals kilometer iväg. Du kan se förarens aktivitet och och få information i realtid, inkluderat bland annat: tid kvar till nästa paus, körtid kvar idag, nästa dygnsvila, körtid kvar denna vecka, nästa veckovila och senaste status förändring. Du kan också granska datan visuellt via karta. Färdskrivar modulen visar också alla avikelser (som till exempel för kort vila) samtidigt som dom sker. 

Nödvändig data precis där du behöver den, när du beöver den

Du behöver ha alla dina chafförers färdskrivares data, även på kontoret. Ecofleet tillåter dig att ladda ner färdskrivarens filer oberoende av vart fordonet befinner sig och oavsett vad chaffören gör, omedelbart. Allting fungerar problemfritt.

Intresserad av Ecofleet?