Skanderborg Kommun - Vagnpark reducerad med 22% | Ecofleet

Skanderborg Kommun - Vagnpark reducerad med 22%

Behov:

"Behovet av att GPS-registrera all körning i hemtjänstens distriktsbilar började som ett behov av att få en detaljerad bild över körmönstren för att illustrera och optimera användningen av vagnparken. Denna information användes för att se om några av bilarna kunde sparas in, eller ersättas med billigare alternativ. Dessutom fanns det önskemål om att kunna uppfylla skatteverkets krav kring körjournaler på ett tillförlitligt och enkelt sätt, samtidigt med att de anställda fick mer tid till deras huvudsakliga arbetsuppgifter i stället för att fylla i körjournalen manuellt."

Resultat:

"Systemet har erhållit den nödvändiga informationen för att fatta beslut kring optimering av de körda rutter samt antal bilar. 
Av 9 bilar kunde en sparas in, en annan kunde ersättas med en elektrisk cykel och potentialen för optimering har med all sannolikhet inte utnyttjats maximalt än. De anställda använder numera inte dyrbar arbetstid till att fylla i körjournaler eller andra liknande dokument. Dessutom har systemet erhållit viktig insyn i form av information om den faktiska längden på medborgarbesök, raster, körtid med mera."

Implementation:

"Implementeringen och de tekniska installationerna förlöpte utan komplikationer. Innan implementeringen genomfördes en grundlig planering i möten och genom samtal med alla involverade anställda. Vår erfarenhet visar att systemet är enkelt att använda och introduktionen till användarna är mycket överkomlig. Tekniska utmaningar löstes i samarbete med Ecofleet och i dag har de flesta utmaningar lösta."

Faktablad:

 • Skanderborg Kommun, Plejedistrikt Midt
 • 9 poolbilar
 • 103 användare
 • Vsagnparkstyrning med person-ID
 • Introducerat: Mars 2011

Fördelar:

 • Automatisk GPS-lösning
 • Lätt att implementera
 • Tillförlitlig dokumentation till skatteverket
 • Körtider och raster presenterat i både överblick och detalj
 • Åtskillnad mellan användare
 • Live översikt över fordon
 • Översikt över leasing och service
Intresserad av Ecofleet?