RC-Beton - Överblick över fordon och tidsåtgång | Ecofleet

RC-Beton - Överblick över fordon och tidsåtgång

Behov:

"Vi önskade skaffa bättre överblick övar var fordonen befann sig vid en given tidpunkt. Under toppbelastningarna har vi 20-25 fordon på vägen och det var svårt att bevara överblicken över var fordonen befann sig. Ecofleet hjälper oss med att bevara denna överblick så att vi alltid vet när varje bil återkommer så att vi kan ha nästa last redo.

Dessutom är det ett bra verktyg varmed man kan få en överblick över hur mycket mera man kan hinna med på en dag, eftersom man snabbt kan se när varje fordon kommer retur och hur mycket mera de kan hinna med.

Så det viktigaste var att skapa överblick, men Ecofleet har så många andra fördelar också."

Resultat:

I tillägg till ovannämnda, finns det många andra fördelar med Ecofleet. Vår säljavdelning kan till exempel ge kunderna ett estimat på när kundens varor levereras utan att vi behöver ringa till chauffören.

Antalet telefonsamtal mellan administrationen och chaufförerna har reducerats till ett minimum, eftersom information och fordonets position visas på skärmen. Det finns också ett inbyggt SMS-system för att skriva textmeddelanden direkt från systemet till den enskilde chauffören, vilket också gör kommunikationen mycket effektivare.""

Implementation:

"Implementeringen förlöpte utan minsta problem och med bra service, som vi också upplevde under uppföljningen där de fåtal problem vi mötte, löstes snabbt och professionellt."

Fördelar:

  • Skapar överblick över fordonen
  • Förenklar uppdragshantering
  • Förbättrar kundservice
  • Underlättar kommunikation mellan administration och chaufför och minskar telefonräkningen
  • Sparar tid för anställda och administration
  • Skapar tillförlitlig dokumentation till skatteverket 

Allt som allt tycker vi att Ecofleet vagnparkstyrning är en super produkt som vi har stor nytta av varje dag.

-Thomas Lund, RC BETON A/S

Intresserad av Ecofleet?