Vagnparkstyrning | Ecofleet

Paket

Driftsoptimering

Timregistrering

Projektstyrning

Effektivisering

Kommunikationsverktyg

Effektivisering

Skicka uppgifter till SmartPhone

Realtidsuppdateringar

Automatisk registrering

Skatteverkets rekommendationer, automatiskt

Webbaserat

Användarvänlig

Vagnparkstyrning

Ecofleet Vagnparkstyrning är en avancerad web-baserad modulär tjänst för GPS-tracking och vagnparkstyrning, som inte kräver någon extra installation av mjukvara på din dator.

Ecofleet Vagnparkstyrning är en modullär lösning - funktioner kan aktiveras  beroende på kundens önskemål, affärsområde och tjänstebehov.

 

Standardmoduler i Ecofleet Vagnparkstyrning:

  • Karta - du kan välja mellan flera olika kartor och typer av kartor (Google vanl. Satellit, hybrid, OpenStreetMap, trafik etc.), så du kan skapa den överblick du önskar.
  • Rutter och körjournaler - körjournaler fyllas i automatiskt. Ställ blott in parametrar (till exempel alla resor på vardagar mellan klockan 9 och 17 är tjänsteresor). Anställda kan också skriva och redigera i körjournalerna.
  • Rapporter - automatiserade och kundanpassnade rapporter skickas till din e-post, systematisk översikt och statistik är alltid där när du behöver det.
  • Händelser - Ecofleet kommer att meddela dig om eventuella händelser som intresserar dig via applikationen och även via e-post eller SMS.

Ecofleet har ett brett utbud av moduler för att perfekt passa dina behov. Precis som en skräddarsydd kostym, bara mycket billigare. Läs mer om modulerna nedan.

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Meddelanden

Meddelanden

Effektivisera ditt arbete -Kommunicera enkelt!

Ecofleet uppdragshantering till dina smartphones

Funderar du också på hur mycket tid och därmed pengar du spenderat på frågor som ”Är jobbet färdigt?” Ditt nästa jobb är kl 10.30 på Storgatan 2” osv. Telefonsamtal som äter tid och pengar, hela tiden! 
Lugn, nu kan du snabbt och enkelt lägga upp alla arbetsuppdrag i Ecofleet uppdragshanterare och portionera ut dem till dina anställdas smartphones. De får då all information de behöver om tidpunkt, uppdrag, vad de ska ha med sig etc. Dessutom får de en färdbeskrivning från den punkt de befinner sig till där jobbet ska utföras. När de sedan gjort jobbet avrapporterar de med en enkel knapptryckning i Ecofleet app och du får ett meddelande och loggning på när jobbet färdigställdes. 
Ecofleet uppdragshanterare för smartphones är helt enkelt allt du behöver! 

Hjälp dina förare på vägen

I tillägg till textmeddelanden så kan du också sända ruttbeskrivningar till dina Garmin navigatorer. På så sätt får du direkt aktuell rutt nerladdad i navigatorn och behöver bara följa instruktionen. Snabbt, smidigt och enkelt. Dessutom mycket kostnadsbesparande!

... eller så kan du ju alltid sända ett klassiskt SMS meddelande

Om du ännu inte har några smartphones i din organisation så kan du ändå alltid sända ett SMS från Ecofleet till vem som helst. Kanske till föraren, den väntande kunden, portvakten, etc.
Underhåll

Underhåll

Schemalagt underhåll av dina fordon

Med Ecofleet kan du enkelt hålla ordning på service och underhållskostnader och intervaller för dina fordon. Ecofleet meddelar dig när det är dags för service, besiktning, o dyl.

Snabb överblick kring dina resurser

I modulen för påminnelser sätter du enkelt upp noteringar om när det är dags för besiktning, service, reparation. Allt med full uppföljning i Ecofleet.

Tydlig överblick kring dina utgifter

Ecofleet utgiftshanterare hjälper dig hålla ordning på kostnaderna kring ditt fordon. Bränslenotor, servicefakturor, däckinköp, förbrukning, leasingkostnader. Allt samlat i ett verktyg, Ecofleet.

Beräkning av bränsleförbrukning utan inkoppling av bränslemätare

Genom att notera ditt fordons alla utgifter som bränsle, service osv i Ecofleet, får du fullständig överblick kring fordonsekonomin och allt samlat i ett verktyg.

Uppdragshantering

Uppdragshantering

Vem kan dra nytta av Ecofleet mobila lösningar?

Ecofleet mobil app är det ultimata hjälpmedlet för dig som har fältpersonal och som behöver stöd och support för dem. Sänd ut tidsbestämda arbetsordrar med vägbeskrivning. Optimera din planering genom tracking. Få bekräftelse på utförda uppdrag

Använd din arbetstid på bästa sätt

Du kan vara säker på att dina anställda alltid har den senaste informationen kring sina uppdrag.Du kan också tilldela dem nya arbetsuppdrag och ta emot realtidsinformation om såväl problem som färdigställda uppdrag.

Spar pengar och miljön

Ecofleet mobil app är det ultimata hjälpmedlet för dig som har fältpersonal och som behöver stöd och support för dem. Sänd ut tidsbestämda arbetsordrar med vägbeskrivning. Optimera din planering genom tracking. Få bekräftelse på utförda uppdrag

Öka transparensen kring dina arbetsprocesser

Ecofleet mobil app hjälper dina anställda att hantera sina uppdrag, meddela status, (att göra, pågående, färdigt) till kontoret. En särskild rapportfunktion möjliggör optimal kontroll över din organisations produktivitet och ställda kvalitetsmål.

Bokning

Bokning

Vem kan dra nytta uttav Ecofleet boknings system?

Stora bilpooler har ofta samma problematik: ett stort antal fordon, men med lågt användande per fordon. En bra lösning är att använda bilarna som en delad tillgång inom organisationen. Hur gör man då detta på det effektivaste sättet? Ecofleet Boknings modul ger företag möjligheten att optimera både användandet och storleken av bilpoolen, genom en tillrättavisning av hur många fordon man faktiskt behöver och maximalt användande av dom kvarvarande.

Det kan hjälpa dig att spara både tid och pengar

Ecofleet boknings system skiljer sig ifrån liknande system på så vis att användaren skriver in sina behov och därefter väljs ett passande fordon ut till honom/henne efter dom organisatoriska inställningarna. Detta förebygger en situation där vissa fordon blir mer populära och överbokade medans andra fordon står stilla. Systemet säkerställer, så mycket som möjligt, det mest effektiva användandet av bilpoolen.

Effektiviserar in i detalj

Systemet – ej användaren – väljer fordonet, därför kan du reducera antalet fordon och få ut maximalt av dom du har kvar i din fordonspark. Boknings system hjälper till med körjournal, lägger till organisationsspecifik data till en bokning, hanterar ruter knutna till bokningarna och erbjuder diverse analyser.

Kör-Vilotid

Kör-Vilotid

Vill du ha svar? Vi kan ge dom till dig

Vilka är huvudfrågorna kring fordonsflottor?  “Hur länge till kan mina chafförer köra?“ Vad sker med mina fordon och chafförer?“  Hur förflyttas färdskrivarens datan till kontoret och lagras den på ett sätt som är korrekt enligt lag?“

Ecofleet färdskrivar modul kan hjälpa till

Få en överblick på din fordonspark när du än behöver det, även om både bil och förare är tusentals kilometer iväg. Du kan se förarens aktivitet och och få information i realtid, inkluderat bland annat: tid kvar till nästa paus, körtid kvar idag, nästa dygnsvila, körtid kvar denna vecka, nästa veckovila och senaste status förändring. Du kan också granska datan visuellt via karta. Färdskrivar modulen visar också alla avikelser (som till exempel för kort vila) samtidigt som dom sker. 

Nödvändig data precis där du behöver den, när du beöver den

Du behöver ha alla dina chafförers färdskrivares data, även på kontoret. Ecofleet tillåter dig att ladda ner färdskrivarens filer oberoende av vart fordonet befinner sig och oavsett vad chaffören gör, omedelbart. Allting fungerar problemfritt.

Utrustning

Utrustning

Översikt över placeringen av din utrustning

Beroende på vald lösning, kan du se all utrustnings position på kartan, antingen som levande tracking eller en registrerad plats. Se lösningsalternativ längre ner.

Se medarbetarnas utrustningslista

Varje gång en anställd får utlämnat utrustning är det enkelt att registrera det genom att skanna en streckkod eller med en snabb inmatning i systemet. Utrustningen är tilldelad medarbetaren tills det har återlämnats.

Det är möjligt att få en översikt över varje anställds utrustning. Det är också möjligt för systemet att automatiskt skicka ut påminnelser till anställda som har glömt att återlämna utrustning i tid eller också kan en automatisk rapport skickas till dig eller en administratör med denna information.

Kontroll på serviceavtal

Om du har serviceavtal på din utrustning kan systemett hjälpa dig med att komma ihåg dem. Systemet kan ge dig den nödvändiga översikten över alla serviceavtal och du kan få automatiska påminnelser och månatliga lister på din utrustning.

3 lösningar beroende på storlek och värde på utrustningen:

1. Enkel överblick till en låg kostnad

Lösningen som skapar överblick över all utrustning oavsett värde. När utrustningen lämnas ut till de anställda, är det enkelt att registrera vilket utrustning som har lämnats ut genom att skanna en streckkod och välja en plats där den ska användas. Systemet ger dig således en överblick över var utrustning befinner sig, vem som har mottagit den och ser till att varje arbetsplats endast har den nödvändiga utrustningen. 

2. Automatisk registrering av placeringar

Om du önskar en automatisk lösning utan manuella registreringar, till exempel för att garantera att platsen är korrekt registrerat, kan du också välja att installera Ecofleets lilla RFID-bricka. Dessa sänder en radiosignal, som kan spåras inom 200 meter från de fordon som har utrustats med en Ecofleet GPS-enhet. Detta är särskilt relevant för trailers där fordonet har en GPS installerad, då den därmed registrerar var fordonet har lämnat trailern. Detta garanterar också en hög precision av utrustningens placering eftersom utrustningen ofta transporteras i verksamhetens fordon. Om utrustningen är utom räckhåll, kommer systemet att visa den senaste registrerade placering. Detta innebär att allt utrustning placerat på en av dina arbetsplatser, i en av dina tjänstebilar eller på en medarbetares hemadress kommer att kunna spåras.

3. Stöldskydd

Önskar du att spåra eller skydda din utrustning, trailers eller maskiner mot stöld, bör du fundera på en GPS-lösning. Ecofleet kan leverera GPS-enheter till fast och dold montering i ett fordon/maskin eller som en trådlös enhet med internt batteri.

 

KPI

KPI

Det finns mycket data i världen numera, men nyckeln till att använda data i din verksamhet är inte den enorma datamängden, men däremot smart analys och kompakt presentation. Det är därför Ecofleet har en KPI-modul. KPI eller "Key Perfermance Indicator" är en verksamhetsparameter som används till att utvärdera faktorer gällande succén i en organisation.

Hur fungerar det?

Först ska du ta reda på vilka parametrar som är viktiga för din verksamhet (du kan välja så många KPIer som du önskar). KPIer för din verkasamhet kan till exempel vara:

  • Lastbilar ska köra minst 10.000 km i månaden
  • Genomsnittlig bränsleförbrukning ska vara mindre än 7 liter per 100 km
  • Delad tjänstebil ska inte köra mer än 1000 km i veckan
  • Mindre än 15 hårda accelerationer per 100 km
  • Bilens tomgångstid ska vara mindre än 1 timme per vecka

Vad du än önskar få indikationer om rörande din vagnpark, så kan Ecofleet hjälpa dig. Du inställer dina KPIer och får genast en överblick över alla indikatorer - varje KPI har en färgkod, grön betyder ett bra resultat, rött betyder ett dåligt.

Med Ecofleets KPI-modul får du en överblick över viktiga parametrar under loppet av få sekunder. Det är inte nödvändigt att leta igenom högar med data.

 

Om du önskar veta mer kan varje KPI utökas.

6000+ happy customers in Europe.

"Vår bränsleförbrukning har minskat med 10-12% efter GPS-enheterna har installerats. Dessutom har vi från första dag upplevt en fantastisk, professionell och personlig service från Ecofleet gruppen - alla anställda är starkt engagerade i sitt arbete, så jag kan bara rekommendera Ecofleet som din partner på GPS."

Anders Berg
Inköpschef, John Jensen Plumbing

"Det är viktigt att kunna hantera och spåra fordon på ett säkert sätt i vår verksamhet. Ecofleet är en flexibel och pålitlig partner och har skapat verktyg varmed vi kan erbjuda optimala lösningar till våra kunder."

Reiko Tääker
Servicechef, G4S
Intresserad av Ecofleet?