Uppgiftsstyrning | Ecofleet

Paket

Driftsoptimering

Timregistrering

Projektstyrning

Effektivisering

Kommunikationsverktyg

Effektivisering

Skicka uppgifter till SmartPhone

Realtidsuppdateringar

Automatisk registrering

Skatteverkets rekommendationer, automatiskt

Webbaserat

Användarvänlig

Uppgiftsstyrning

Idealt kommunikationsverktyg för effektivisering av arbetsflöden mellan kontor och anställda på språng.

Skicka uppdrag från datorn direkt till de anställdas smartphones och få live uppdateringar på uppdragen med rapporter, signaturer och bilder direkt till ditt CRM-program.

Uppdragshantering på kontoret

Alla anställda kan följas på en karta och uppdrag kan registreras och fördelas. Anställda blir informerade om detta. Kontoret har därmed en uppdaterat status på alla uppdrag och anställda.
Kontoret kan även göra mallar som de anställda ska fylla i genom sina smartphones i förbindelse med kvalitetskontroll eller liknande - eller för att räkna ut den mest optimala rutten för dagen för att reducera körning samt spara tid för den anställde.

Uppdragshantering på språng

De anställda har en överblick över sina egna uppdrag och kollegors placeringar via deras smartphones. Det är också möjligt att hitta den optimala rutten till ett uppdrag och beräkna tid och avstånd till ankomst.

Det är också möjligt att fylla i mallar utarbetade av kontoret, bifoga bilder och/eller signatur till uppdraget innan det har blivit utfört.

Länkar till appar:
Ecofleet Uppdragshantering i App Store
Ecofleet Uppdragshantering i Google Play

Intresserad av Ecofleet?