Integritetspolicy för Fleet Complete-webbplatsen | Ecofleet

Integritetspolicy för Fleet Complete-webbplatsen

Som teknisk innovatör prioriterar Fleet Complete skyddet av din integritet. Här förklaras hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter och hur du påverka förfarandet.

1. Vilka personuppgifter samlar Fleet Complete in från sin webbplats?

Den här webbplatsen använde cookies som samlar in användares IP-adress för att förstå hur webbplatsen används och kunna anpassa den efter användarnas behov. Du kan inaktivera cookies i din webbläsare men om du gör det är vissa av webbplatsens funktioner som stöds av dessa cookies inte längre tillgängliga.  

2. Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt

  1. Att begära information om de kategorier av personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte, vilka partner vi delar uppgifter med för att tillhandahålla dig tjänster samt hur länge vi behåller dem.
  2. Att få tillgång till dina personuppgifter och begära rättelse av dem om de är felaktiga.
  3. Att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi samlar in dina personuppgifter och att få dem raderade.
  4. Att lämna in ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran.

 

3. Vem delar Fleet Complete mina uppgifter med?

Vi delar bara dina uppgifter med partner som hjälper oss att förse dig med våra tjänster och vi säkerställer att de har samma höga skyddsnivå som vi har.

4. Var behandlas mina uppgifter?

Vi lagrar uppgifter i Kanada, EU, USA och Australien.

5. Hur skyddas mina personuppgifter?

Av säkerhetsskäl sparar vi tillfälligt domännamnet eller din dators IP-adress, den fil som kunden efterfrågat (filnamnet och dess URL), svarskoden för http samt den webbplats från vilken du besöker oss. Denna information raderas ut efter senast sju dagar.

6. Hur kan jag få mer information?

For alla integritetsfrågor som gäller Fleet Compete, kontakta dataprotection@fleetcomplete.com

 

För att läsa hela integritetspolicyn klicka här