Fredensborg Teknik | Ecofleet

Fredensborg Teknik

Behov:

"Vi introducerade GPS i tjänstebilarna för att garantera dokumentationen till kunderna. Till exempel var fordonen och teknikerna befinner sig och för att få en snabb överblick över hur mycket tid som har gått åt på varje uppdrag."

Resultat:

"Vi har numera mycket bättre överblick och är kapabla att snabbt lokalisera ett fordon till ett uppdrag. Vi har konkluderat att vi sparar en massa tid med det nya Ecofleet vagnparkstyrning."

Implementation:

"Implementeringen av både systemet och enheterna ute i bilarna gick helt smärtfritt."

Fördelar:

  • Tillförlitlig dokumentation av tidsåtgång
  • Förbättrat kundservice
  • Skapar snabb överblick över fordonen
  • Skapar snabbare responstid på uppdrag
  • Sparar tid för både anställda och administration
  • Ger pålitlig dokumentation

"Vi är mycket glada för att vi har introducerat Ecofleet vagnparktstyrning då det rationaliserar många kärnfunktioner i vår verksamhet.

- Dorthe Nielsen, Fredensborg Teknik

Intresserad av Ecofleet?