Försäljning | Ecofleet

Försäljning

Enkel administration på språng

Upplever du att det är ett gissel att fördela dagens uppdrag till de anställda? Var det nu verkligen den närmsta och/eller rätta person som fick uppdraget?

Detta innebär vanligtvis en mängd telefonsamtal mellan kontor och anställda på vägen och resulterar i allt för många körda mil.

Undvik besväret och få snabb och enkel överblick med Ecofleet-managementsystemet.

Uppdragshantering på kontoret

Alla anställda kan följas på en karta och uppdrag kan enkelt registreras och fördelas. Den anställde kan underrättas om detta och kontoret har en uppdaterad status på alla uppdrag och anställda.

Kontoret kan också göra mallar till de anställda för kvalitetskontroll eller liknande - eller räkna ut den mest optimala rutten för dagens uppdrag för att därigenom minska körning samt spara tid för den anställde.

Uppdragshantering på språng

De anställda har överblick över deras egna uppdrag och kollegornas placering på deras smartphones. Det är möjligt att hitta den optimala rutten till ett uppdrag och beräkna tid och avstånd till ankomst.

Det är också möjligt att fylla i mallar som har distribuerats av kontoret, bifoga bilder och/eller signatur till uppdraget innan det har blivit fullfört.

Fördelar:

  • Spara tid på fördelning av uppdrag
  • Spara bränsle
  • Spara pengar på telefonräkningen
  • Minimera responstid på uppdrag
  • Få överblick över uppdrag och anställda
  • Dokumentera den fakturerade tiden och varor sålda till kunder
  • Få all dokumentation i ett system
  • Undvik att köpa separata GPS-enheter
  • Fungerar på PC, Mac, Android och iOS-Tablets samt Smartphones

Användbara moduler

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Karta

Karta

Övervaka realtidshändelser och följ upp tidigare aktiviteter

Den senaste informationen kring dina fordon och objekt

I Ecofleet kartmodul kan du omgående få exakt position för dina fordon och objekt och när som helst se aktuell hastighet och färdriktning.

Färdväg

Med ett klick följer du den färdväg som fordonet använder sig av just nu. Alternativt anger du datum och tid för ett tillfälle bakåt i tiden som du vill granska. För tydlighetens skull är start, stopp och delmål markerade i olika färger på kartan. Allt för att skapa en snabb överblick.

Uppspelning av färdväg

Med den integrerade uppspelningsfunktionen i Ecofleet återspelar du snabbt dina fordons aktiviteter direkt på kartan. Se fordonens färdväg, hastighet, bränslenivå, status för tändning och extrautrusting mm. Allt sker mycket enkelt med den intelligenta Playback funktionen.  

Adressökning

Adressökningsfunktionen möjliggör detaljerad adressinformation i stora delar av Europa och förser dig snabbt med adressinformation genom ett enkelt klick.

Planera färdväg och mät avståndet

Ofta kan man behöva planera nästa dags färdväg eller vilja veta avståndet till slutmålet. I Ecofleet finns en specialfunktion som tillåter dig mäta avståndet även med flera delmål i rutten.

Passiv objektpositionering  

Positionera dina utlokaliserade objekt i Ecofleet utan onödiga transpondrar eller annan utrustning. Med Ecofleet smartphone app hanterar du enkelt alla dina objekt och får en total överblick. Se alla utställda objekt på Ecofleet kartan, ta fram rapporter om när de ställdes ut. Aktivera automatiska larm i Ecofleet som påminner dig om när de ska hämtas hem, flyttas, rengöras etc. Perfekt för dig som hanterar containers, baracker, bajamajor, hyrmaskiner etc.
Resor & Journal

Resor & Journal

Fullständig överblick kring dina fordon -Ecofleet loggar det du behöver, helt automatiskt

Detaljerad färdbeskrivning -Din trygghet i vardagen

Ecofleet visar fordonets position i realtid och skapar även statistik för resan. Redan inom några minuter efter resans avslut finns statistik och rapporter färdiga. Bland mycket annat finns start och stoppadresser, avstånd, tidsåtgång, ståtider, maxhastiget och medelhastighet. Med all denna information är det mycket enkelt att skapa sin egen digitala körjournal. 

Digital körjournal -Automatisk och smart

Alla med tjänstefordon vet vilket jobb och tid det krävs för att fylla i en komplett körjournal manuellt. Ofta sitter du någon dag i efterhand och fyller i dina förehavanden.  Detta slarv med handskrivna körjournaler kan stå dig dyrt om Skatteverket gör en granskning!

Men nu kan du vara lugn! Ecofleet sköter den dokumentationen automatiskt åt dig, omgående! Ecofleet tar in mätarställning, kalkylerar GPS data, noterar färdvägar, arbetsuppdrag, tidpunkter osv. Ecofleet kan även kalibreras så att uppdragen alltid hamnar i rätt kolumn, tjänst/privat, helt automatiskt. Du får även en detaljerad information på den faktiska tiden som din anställde spenderar ute hos kund, detta för att ha rätt fakturaunderlag om det skulle vara nödvändigt.  Dessutom  skapar Ecofleet all för skatteverket nödvändig information enligt deras rekommendationer för lämpligt innehåll. 

Service och underhållslarm -Ecofleet gör jobbet

Ecofleet meddelar dig när det är dags för fordonsservice! Ange mätarställning eller de timmar fordonet ska användas innan nästa service och Ecofleet kommer att sända en påminnelse via e-mail när det är dags för service.
Rapporter

Rapporter

Ecofleet rapportmodul hjälper dig att minska dina kostnader och ger dig full kontroll

Överblick kring faktiska kostnader

Information om körda kilometrar, bränsleförbrukning, tidsåtgång vid resa eller stillestånd, allt finns att tillgå bara ett par musklick bort. Ecofleet rapporter är lättöverskådliga och jämförbara och det är mycket lätt att urskilja särbeteenden och avvikelser. I vår modul som heter green driving kan du som är extra miljömedveten se om just du kört så miljövänligt som möjligt. Systemet visar dig var du gjort kraftig acceleration, kraftiga svängar eller hårda inbromsningar. Alla rapporter kan sedan enkelt exporteras till Excel och PDF filer för ytterligare bearbetning.

Positionsbaserade rapporter

Smart hantering av positionsinformation är en ytterligare styrka i Ecofleet. Flertalet positionsbaserade rapporter ger full överblick kring platser som besökts, avstånd, tid för körning respektive stillestånd. Med hjälp av rapporterna är det sedan mycket enkelt för dig att spåra mönster kring ineffektivt och inkonsekvent arbetssätt som kan behöva förändras. Ecofleet rapporter ger fullständiga underlag för rationalisering och effektivisering.

Rapporter varje morgon

En av de populäraste funktionerna kring rapportmodulen är de autogenererade e-mail uppdateringarna. De av dig utvalda och mest intressanta rapporterna mailas dagligen och per automatik till din mail. Enklare kan det inte bli att ha full kontroll! 

Integrering med externa system

Det är fullt möjligt att länka Ecofleet rapportmodul med andra informationssystem. Små integrationsjobb är oftast det enda som krävs för en fulländad synkronisering med ditt befintliga system.

Räcker ändå inte Ecofleet's gedigna rapportutbud?

Trots ett gediget rapportutbud kan det ibland ändå krävas en kundanpassning. Inga problem! Rådgör med vår kunniga personal om en lösning och anpassning för just dina behov. Vi löser det!
Händelser

Händelser

Var rädd om din dyrbara tid - Lägg din uppmärksamhet där den bäst behövs!

Håll koll på de viktigaste händelserna

Överskreds hastighetsbegränsningen? Ankom fordonet sin slutdestination i tid? Alla frågor besvaras snabbt och automatiskt av Ecofleet händelsemodul. Med det kraftfulla konfigureringsverktyget sätter du snabbt upp dina viktigaste regler för just dina fordon. Ecofleet autogenererar all viktig information till dig, hela tiden!

Områdesbevakning -Geofence

Ett av de vanligaste bekymret för dig som fordonsansvarig är oftast att veta när dina fordon varit inom ett visst område. Ecofleet områdesbevakning tillåter dig att sätta upp regler och larm för olika händelser inom markerade områden, sk Geofencing. Här finns oändliga möjligheter till användningsområden! Larma när fordonet lämnar området, ankommer området, kör en viss hastighet, står på tomgång, etc

Ligg steget före!

Ecofleet meddelar dig alla händelser via händelseloggen, e-mail och/eller SMS.

Är ett fordon i fel område? Kör det för fort? Har det stått på tomgång för länge? Vart lämnades den senaste containern? Ecofleet håller ordning på allt och ser till att du alltid ligger steget före!

Överfallsalarm

Självklart kan du aktivera överfallsalarm i Ecofleet. Via en sk Panic button  registrerar Ecofleet position och rörelse samt sänder SMS till valfri mottagare i händelse av nödsituation.

Skydd mot dieselstölder

Har också du drabbats hårt av de omfattande dieselstölderna som härjar som en farsot genom landet? Hundratusentals kronor som försvinner i ett nafs! Med Ecofleet bränslekontroll skyddar du dina tankar och får omedelbart larm via sms när ett onormalt bränsleflöde registrerats. På så vis hinner du agera innan förövarna lämnat platsen. 
Underhåll

Underhåll

Schemalagt underhåll av dina fordon

Med Ecofleet kan du enkelt hålla ordning på service och underhållskostnader och intervaller för dina fordon. Ecofleet meddelar dig när det är dags för service, besiktning, o dyl.

Snabb överblick kring dina resurser

I modulen för påminnelser sätter du enkelt upp noteringar om när det är dags för besiktning, service, reparation. Allt med full uppföljning i Ecofleet.

Tydlig överblick kring dina utgifter

Ecofleet utgiftshanterare hjälper dig hålla ordning på kostnaderna kring ditt fordon. Bränslenotor, servicefakturor, däckinköp, förbrukning, leasingkostnader. Allt samlat i ett verktyg, Ecofleet.

Beräkning av bränsleförbrukning utan inkoppling av bränslemätare

Genom att notera ditt fordons alla utgifter som bränsle, service osv i Ecofleet, får du fullständig överblick kring fordonsekonomin och allt samlat i ett verktyg.

Uppdragshantering

Uppdragshantering

Vem kan dra nytta av Ecofleet mobila lösningar?

Ecofleet mobil app är det ultimata hjälpmedlet för dig som har fältpersonal och som behöver stöd och support för dem. Sänd ut tidsbestämda arbetsordrar med vägbeskrivning. Optimera din planering genom tracking. Få bekräftelse på utförda uppdrag

Använd din arbetstid på bästa sätt

Du kan vara säker på att dina anställda alltid har den senaste informationen kring sina uppdrag.Du kan också tilldela dem nya arbetsuppdrag och ta emot realtidsinformation om såväl problem som färdigställda uppdrag.

Spar pengar och miljön

Ecofleet mobil app är det ultimata hjälpmedlet för dig som har fältpersonal och som behöver stöd och support för dem. Sänd ut tidsbestämda arbetsordrar med vägbeskrivning. Optimera din planering genom tracking. Få bekräftelse på utförda uppdrag

Öka transparensen kring dina arbetsprocesser

Ecofleet mobil app hjälper dina anställda att hantera sina uppdrag, meddela status, (att göra, pågående, färdigt) till kontoret. En särskild rapportfunktion möjliggör optimal kontroll över din organisations produktivitet och ställda kvalitetsmål.

Bokning

Bokning

Vem kan dra nytta uttav Ecofleet boknings system?

Stora bilpooler har ofta samma problematik: ett stort antal fordon, men med lågt användande per fordon. En bra lösning är att använda bilarna som en delad tillgång inom organisationen. Hur gör man då detta på det effektivaste sättet? Ecofleet Boknings modul ger företag möjligheten att optimera både användandet och storleken av bilpoolen, genom en tillrättavisning av hur många fordon man faktiskt behöver och maximalt användande av dom kvarvarande.

Det kan hjälpa dig att spara både tid och pengar

Ecofleet boknings system skiljer sig ifrån liknande system på så vis att användaren skriver in sina behov och därefter väljs ett passande fordon ut till honom/henne efter dom organisatoriska inställningarna. Detta förebygger en situation där vissa fordon blir mer populära och överbokade medans andra fordon står stilla. Systemet säkerställer, så mycket som möjligt, det mest effektiva användandet av bilpoolen.

Effektiviserar in i detalj

Systemet – ej användaren – väljer fordonet, därför kan du reducera antalet fordon och få ut maximalt av dom du har kvar i din fordonspark. Boknings system hjälper till med körjournal, lägger till organisationsspecifik data till en bokning, hanterar ruter knutna till bokningarna och erbjuder diverse analyser.

Intresserad av Ecofleet?