Blog | Ecofleet

Blog

Ett samarbete som gagnar flottor genom kostnadsreduktion, högre säkerhet och effektivitet.

Telekom vill få det bredaste utbudet av telematiklösningar till flott-ägande företag genom att samarbeta med en stor global spelare, Fleet Complete.

Företaget intar nya marknader i Skandinavien och de baltiska länderna efter förvärv av Ecofleet, vilket innebär 400 000 abonnenter världen över.

Programvara är aldrig en färdig produkt. Det finns alltid saker att lägga till, att förenkla, och att ompröva.

Ecofleet webbapplikation kommer snart att få en betydande förändring både visuellt och tekniskt!