Sledovanie vozidiel cestnej údržby prostredníctvom GPS

Údržba ciest

Odpratávanie snehu, zametacie práce a pod.

Potrebujete organizovať úlohy pri údržbe cestných komunikácií jednoducho a rýchlo? Potrebujete presne vedieť, kde je sneh už odprataný a presne ako dlho to trvalo?

Systém Ecofleet sa o to vie postarať tak, aby ste mali prehľad o splnených úlohách a mohli jednoducho vystavovať faktúry svojim zákazníkov a /alebo optimalizovať svoju prevádzku.

Jednoduchá dokumentácia a fakturácia

Či už fakturujete pracovné hodiny, najazdené kilometre alebo potrebujete zdokladovať výkony, Ecofleet vám môže poskytnúť podklady. Viete dokonca vidieť presne kde a kedy boli cesty posolené alebo pozametané, takže o vykonanej práci nemusíte mať už žiadne pochybnosti.

Optimalizovaná prevádzka

Optimalizácia je o vykonaní zákazky rýchlo a bez zbytočného jazdenia. Systém Ecofleet vám pomôže optimálne plánovať denné výkony pri zohľadnení vašich zdrojov a zmeny podmienok.

Ak máte do činenia s hustou premávkou, dôsledkom môžu často byť rôzne zdržania. Aby ste vedeli zabezpečiť splnenie úloh načas, systém vám ukáže, ktoré cesty boli odpratané a ktoré nie. Takto viete ľahko a hlavne rýchlo vyhľadať vozidlo, ktoré je najbližšie k urgentnej alebo nedokončenej oblasti a informovať ho. Úloha je splnená bez zbytočných prestojov a vaše zdroje sú využívane optimálne.

Výhody pre spoločnosť:

  • Optimalizácia prevádzky
  • Jednoduchá fakturácia/dokumentácia práce
  • Minimalizácia administratívy

Výhody pre zákazníka:

  • Rýchlejšia a efektívnejšia údržba ciest
  • Istota, že práca bola vykonaná

Užitočné moduly

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Mapa

Mapa

Sledujte aktuálny pohyb a minulé aktivity všetkých vašich vozidiel. 

Posledná aktuálna informácia o vašich vozidlách

V module máp si môžete kedykoľvek skontrolovať presnú pozíciu vašich vozidiel a ich aktuálnu rýchlosť a smer jazdy.

Trasy vozidiel na mape

Len jediným kliknutím si môžete zobraziť trasu, ktorou v tej chvíli vozidlo jazdí, alebo si môžete zobraziť ktorúkoľvek minulú trasu všetkých vozidiel na základe dátumov. Pre lepší prehľad sú všetky začiatky a konce trás a všetky zastávky počas nich zobrazené rôznymi farbami.

Prehratie trasy

Integrovaný graf a prehrávač, ktorý prehráva trasu na mape, vám umožňujú vidieť rýchlosť vozidla, stav zapaľovania a hladinu paliva. Ak má vozidlo doplnky ako napríklad svetelnú rampu, maják alebo reflektor, ich status sa tiež ukáže pri prehrávaní.

Vyhľadávanie adresy

Funkcia vyhľadávania adries vám jediným kliknutím myšky sprístupňuje veľmi podrobnú informáciu o polohách na území Slovenska aj v zahraničí.

Plánovanie trás a meranie vzdialeností

Mnohokrát je potrebné plánovať trasy na nasledujúce dni, alebo poznať presnú vzdialenosť do cieľovej destinácie. Vytvorili sme pre vás špeciálnu funkciu, ktorá vám umožňuje veľmi jednoducho merať vzdialenosti medzi viacerými zastávkami na konkrétnej trase.

Mapy najvyššej kvality

Ecofleet SeeMe ponúka široký výber mapových on-line služieb – neustále aktualizované OpenStreetMaps a celosvetové Google Maps

Kniha jázd

Kniha jázd

Získajte presný prehľad o aktivitách vášho vozového parku a nechajte systém

Detailný a riadny opis jázd

Ecofleet SeeMe monitoruje polohu vozidla a chod jeho motora počas jazdy a vygeneruje prehľadnú súhrnnú štatistiku jazdy len pár minút po jej ukončení. Zahŕňa adresy začiatku a konca jazdy, ubehnutú vzdialenosť, trvanie jazdy aj prestávok, a maximálnu aj priemernú cestovnú rýchlosťTieto informácie vám uľahčujú pridávanie zápisu do knihy jázd, identifikáciu jazdy ako služobnú alebo súkromnú spolu s menom vodiča a poznámok.

Kniha jázd sa vypĺňa sama

Môže byť časovo náročné a otravné vypisovať knihu jázd v papierovej podobe, hlavne ak od posledného zápisu ubehol dlhší čas. Ecofleet SeeMe priebežne preberá aktuálny stav tachometra a všetky ostatné údaje sa v okamihu prepočítajú. Po malom počiatočnom nastavení sa kniha jázd stane úplne automatizovanou a sebestačnou, pričom prepočty vykonáva buď na základe času stráveného jazdou alebo státím, alebo bodu štartu a cieľa na jazdenej trase.

Servisné prehliadky

Ecofleet SeeMe vás upozorní na akúkoľvek plánovanú servisnú prehliadku – treba len raz zadať plánovaný stav tachometra alebo počet odjazdených hodín a Ecofleet SeeMe vám pošle pripomienku e-mailom.

Reporty

Reporty

Dostaňte náklady pod efektívnu kontrolu.

Prehľad nákladov

Získajte informáciu o najazdených kilometroch, spotrebe paliva a času stráveného jazdou alebo prestávkami celého vášho vozového parku len pár kliknutiami. Ecofleet SeeMe reporty sú jednoducho porovnateľné, umožňujú rýchlo zbadať akékoľvek nezrovnalosti v používaní vozidiel a urobiť zodpovedajúce opatrenia. Všetky reporty si môžete pozrieť v aplikácii SeeMe alebo exportované vo formáte PDF či Excel. 

Reporty na základe polohy

Pohotové využívanie polohových informácií je ďalšou veľmi silnou stránkou Ecofleet SeeMe. Viaceré reporty založené na údajoch o polohe vám dajú prehľad o miestach navštevovaných vozidlami, prejazdených vzdialenosti aj o dobe strávenej na jednotlivých miestach, či už zákazníckych miestach, domovoch vodičov alebo iných miestach. Je preto jednoduché zbadať opakujúcu sa schému, nepresnosť alebo nepravidelnosť, ktorú obyčajný cestovný výkaz alebo výkaz výdavkov neodhalia. 

Reporty každé ráno

Jednou z najobľúbenejších funkcií modulu reportov je dostávať pravidelný e-mail. Už nie je potrebné každodenné prihlasovanie do aplikácie Ecofleet SeeMe, pretože si reporty za zvolené obdobia môžete každé ráno otvoriť vo svojej e-mailovej schránke.

Prepojenie s ostatnými informačnými systémami

Modul reportov Ecofleet SeeMe je možné priamo prepojiť na iný informačný systém.  Ak má vaša spoločnosť zamestnancov s dostatočnými IT zručnosťami, tak po malom programovaní a s využitím štandardných metód môžete automaticky presmerovať všetky informácie z modulu reportov do vášho vlastného informačného systému.  

Ešte stále ste nenašli report, ktorý potrebujete?

Vieme, že ani ten najdokonalejší informačný systém nedokáže vždy uspokojiť špecifické potreby každého klienta. Preto sme vyvinuli náš systém reportov tak, aby sme boli schopný doňho integrovať nové funkcie rýchlo a bez problémov. Naši klienti sa tak vlastne stávajú spolutvorcami systému.

Udalosti

Udalosti

Šetrite svoj čas a koncentrujte sa iba na veci, ktoré vašu pozornosť vyžadujú.

Buďte informovaní o najdôležitejších udalostiach

Prekročil niekto z vodičov povolenú rýchlosť? Dosiahne vozidlo požadovanú destináciu včas? Tieto a iné otázky budú zodpovedané rýchlo a presne v module udalostí. Tento silný konfiguračný nástroj vám umožní presnou mierou určovať tie najdôležitejšie parametre vašich vozidiel. Ecofleet SeeMe tieto informácie vyfiltruje a vytvorí jednoduchý zoznam na podporu rýchleho a precízneho rozhodovania.

Geografické ohraničenie oblasti

Jednou z najčastejších úloh manažérov vozového parku je sledovať, či vozidlá neopúšťajú určený pracovný priestor. Ecofleet SeeMe umožňuje takéto oblasti geograficky ohraničiť – označiť na mape – a pridať do pravidiel, čo spustí upozornenie v module udalostí, kedykoľvek vozidlo túto označenú oblasť opustí. 

Buďte informovaní ako prví

Ecofleet SeeMe vás už po niekoľkých sekundách upozorní na akúkoľvek udalosť, ktorá vás zaujíma prostredníctvom aplikácie a tiež e-mailu alebo SMS (ak pri sebe nemáte počítač) tak, že vám pošle správu a zvukový signál. Prepojenie ľubovoľných následných procesov na konkrétnu udalosť by malo byť jednoduchou úlohou pre väčšinu IT špecialistov. 

Údržba

Údržba

Aktualizácia a plánovanie údržby vašich vozidiel

Môžete si jednoducho vytvárať a udržiavať záznamy o všetkých výkonoch údržby na vašich vozidlách; dostanete informáciu o termíne najbližšej potrebnej údržby a môžete si tak celý proces servisu a opráv manažovať systematicky a prehľadne.

Prehľad údržby vždy pod kontrolou

V module pripomienok môžete vidieť, koľko kilometrov alebo dní prevádzky ostáva vybranému vozidlu do nasledujúcej servisnej prehliadky. Všetky opravy a úkony budú zaznamenané a kedykoľvek prístupné pre rýchly prehľad o tom, čo, kedy a ako bolo na vozidle opravené.

Jasný prehľad o všetkých nákladoch

Modul nákladov vám umožňuje vidieť, koľko prostriedkov reálne míňate na technické kontroly, opravy a mnoho ďalších služieb servisu a doplnov - uvidíte reálne náklady na prevádzku vozidla. Zároveň môžete zvýšiť efektivitu a rýchlosť sledovania finančných nákladov a overovať účty na základe polohy vozidla v čase ich vystavenia.

Výpočet spotreby paliva bez použitia palivových sond

Ak do systému Ecofleet SeeMe zadáte všetky náklady a nákup paliva na základe bločkov, získate prístup k rýchlej a komparatívnej analýze spotreby paliva vozidiel bez použitia dodatočných zariadení.

Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!