Monitorovanie vozidiel cez GPS v stavebníctve

Stavebníctvo

Efektivita v stavebníctve

Ak vykonávate svoje obchodné služby vo vonkajšom prostredí alebo priamo u zákazníkov, tak počet najazdených kilometrov a pohyb vašich zamestnancov je dôležitou a časovo náročnou súčasťou vašej pracovnej administratívy. Ak dovolíte, aby vám s tým Ecofleet pomohol, získate vyššiu spokojnosť svojich zákazníkov a znížite si administratívne zaťaženie aj prevádzkové náklady!

Prehľad o firemných vozidlách

Vieťe v rýchlosti nájsť vozidlo najbližšie k zákazníkovi, alebo odpovedať zákazníkovi na otázky o fakturovanom čase príchodu alebo odchodu? Ecofleet vám s tým pomôže. A navyše, získate väčšiu efektivitu, pretože využitie GPS systému má za následok menej prestávok, menší počet návštev napr. vo veľkoskladoch a menej najazdených kilometrov.

Sledovanie prevádzkových hodín ťažkej techniky

Prevádzkové náklady ťažkých strojov sú veľmi vysoké, takže je dôležité poznať presný rozsah ich využitia a s ktorými projektami toto využitie môže byť spojené.

Jednoduchý manažment technického vybavenia

Vždy viete, kde sa nachádza vaše zariadenie? Alebo tiež občas mávate problémy lokalizovať konkrétny prístroj alebo zariadenie, keď ho potrebujete? Nechajte Ecofleet, aby vám pomohol udržať si prehľad o tom, kde a u koho sa zariadenie práve nachádza.

Spravovanie úloh v teréne

Sústreďte celú komunikáciu úloh medzi administratívou a zamestnancami do jedného systému. Rýchlo prideľte úlohu zodpovedným zamestnancom a získajte spätnú väzbu kontrolou stavu a kvality jej plnenia prostredníctvom ich mobilných telefónov do toho istého systému.

Riešenia v stavebníctve

  • Prehľad o vozovom parku (moduly Vozidlá & Reporty)
  • Ťažké stroje
  • Sledovanie polohy náradia - ochrana pred krádežou
  • Správa technického vybavenia (modul Náradie)
  • Správa úloh (modul Mobile)

Užitočné moduly

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Mapa

Mapa

Sledujte aktuálny pohyb a minulé aktivity všetkých vašich vozidiel. 

Posledná aktuálna informácia o vašich vozidlách

V module máp si môžete kedykoľvek skontrolovať presnú pozíciu vašich vozidiel a ich aktuálnu rýchlosť a smer jazdy.

Trasy vozidiel na mape

Len jediným kliknutím si môžete zobraziť trasu, ktorou v tej chvíli vozidlo jazdí, alebo si môžete zobraziť ktorúkoľvek minulú trasu všetkých vozidiel na základe dátumov. Pre lepší prehľad sú všetky začiatky a konce trás a všetky zastávky počas nich zobrazené rôznymi farbami.

Prehratie trasy

Integrovaný graf a prehrávač, ktorý prehráva trasu na mape, vám umožňujú vidieť rýchlosť vozidla, stav zapaľovania a hladinu paliva. Ak má vozidlo doplnky ako napríklad svetelnú rampu, maják alebo reflektor, ich status sa tiež ukáže pri prehrávaní.

Vyhľadávanie adresy

Funkcia vyhľadávania adries vám jediným kliknutím myšky sprístupňuje veľmi podrobnú informáciu o polohách na území Slovenska aj v zahraničí.

Plánovanie trás a meranie vzdialeností

Mnohokrát je potrebné plánovať trasy na nasledujúce dni, alebo poznať presnú vzdialenosť do cieľovej destinácie. Vytvorili sme pre vás špeciálnu funkciu, ktorá vám umožňuje veľmi jednoducho merať vzdialenosti medzi viacerými zastávkami na konkrétnej trase.

Mapy najvyššej kvality

Ecofleet SeeMe ponúka široký výber mapových on-line služieb – neustále aktualizované OpenStreetMaps a celosvetové Google Maps

Reporty

Reporty

Dostaňte náklady pod efektívnu kontrolu.

Prehľad nákladov

Získajte informáciu o najazdených kilometroch, spotrebe paliva a času stráveného jazdou alebo prestávkami celého vášho vozového parku len pár kliknutiami. Ecofleet SeeMe reporty sú jednoducho porovnateľné, umožňujú rýchlo zbadať akékoľvek nezrovnalosti v používaní vozidiel a urobiť zodpovedajúce opatrenia. Všetky reporty si môžete pozrieť v aplikácii SeeMe alebo exportované vo formáte PDF či Excel. 

Reporty na základe polohy

Pohotové využívanie polohových informácií je ďalšou veľmi silnou stránkou Ecofleet SeeMe. Viaceré reporty založené na údajoch o polohe vám dajú prehľad o miestach navštevovaných vozidlami, prejazdených vzdialenosti aj o dobe strávenej na jednotlivých miestach, či už zákazníckych miestach, domovoch vodičov alebo iných miestach. Je preto jednoduché zbadať opakujúcu sa schému, nepresnosť alebo nepravidelnosť, ktorú obyčajný cestovný výkaz alebo výkaz výdavkov neodhalia. 

Reporty každé ráno

Jednou z najobľúbenejších funkcií modulu reportov je dostávať pravidelný e-mail. Už nie je potrebné každodenné prihlasovanie do aplikácie Ecofleet SeeMe, pretože si reporty za zvolené obdobia môžete každé ráno otvoriť vo svojej e-mailovej schránke.

Prepojenie s ostatnými informačnými systémami

Modul reportov Ecofleet SeeMe je možné priamo prepojiť na iný informačný systém.  Ak má vaša spoločnosť zamestnancov s dostatočnými IT zručnosťami, tak po malom programovaní a s využitím štandardných metód môžete automaticky presmerovať všetky informácie z modulu reportov do vášho vlastného informačného systému.  

Ešte stále ste nenašli report, ktorý potrebujete?

Vieme, že ani ten najdokonalejší informačný systém nedokáže vždy uspokojiť špecifické potreby každého klienta. Preto sme vyvinuli náš systém reportov tak, aby sme boli schopný doňho integrovať nové funkcie rýchlo a bez problémov. Naši klienti sa tak vlastne stávajú spolutvorcami systému.

Udalosti

Udalosti

Šetrite svoj čas a koncentrujte sa iba na veci, ktoré vašu pozornosť vyžadujú.

Buďte informovaní o najdôležitejších udalostiach

Prekročil niekto z vodičov povolenú rýchlosť? Dosiahne vozidlo požadovanú destináciu včas? Tieto a iné otázky budú zodpovedané rýchlo a presne v module udalostí. Tento silný konfiguračný nástroj vám umožní presnou mierou určovať tie najdôležitejšie parametre vašich vozidiel. Ecofleet SeeMe tieto informácie vyfiltruje a vytvorí jednoduchý zoznam na podporu rýchleho a precízneho rozhodovania.

Geografické ohraničenie oblasti

Jednou z najčastejších úloh manažérov vozového parku je sledovať, či vozidlá neopúšťajú určený pracovný priestor. Ecofleet SeeMe umožňuje takéto oblasti geograficky ohraničiť – označiť na mape – a pridať do pravidiel, čo spustí upozornenie v module udalostí, kedykoľvek vozidlo túto označenú oblasť opustí. 

Buďte informovaní ako prví

Ecofleet SeeMe vás už po niekoľkých sekundách upozorní na akúkoľvek udalosť, ktorá vás zaujíma prostredníctvom aplikácie a tiež e-mailu alebo SMS (ak pri sebe nemáte počítač) tak, že vám pošle správu a zvukový signál. Prepojenie ľubovoľných následných procesov na konkrétnu udalosť by malo byť jednoduchou úlohou pre väčšinu IT špecialistov. 

Údržba

Údržba

Aktualizácia a plánovanie údržby vašich vozidiel

Môžete si jednoducho vytvárať a udržiavať záznamy o všetkých výkonoch údržby na vašich vozidlách; dostanete informáciu o termíne najbližšej potrebnej údržby a môžete si tak celý proces servisu a opráv manažovať systematicky a prehľadne.

Prehľad údržby vždy pod kontrolou

V module pripomienok môžete vidieť, koľko kilometrov alebo dní prevádzky ostáva vybranému vozidlu do nasledujúcej servisnej prehliadky. Všetky opravy a úkony budú zaznamenané a kedykoľvek prístupné pre rýchly prehľad o tom, čo, kedy a ako bolo na vozidle opravené.

Jasný prehľad o všetkých nákladoch

Modul nákladov vám umožňuje vidieť, koľko prostriedkov reálne míňate na technické kontroly, opravy a mnoho ďalších služieb servisu a doplnov - uvidíte reálne náklady na prevádzku vozidla. Zároveň môžete zvýšiť efektivitu a rýchlosť sledovania finančných nákladov a overovať účty na základe polohy vozidla v čase ich vystavenia.

Výpočet spotreby paliva bez použitia palivových sond

Ak do systému Ecofleet SeeMe zadáte všetky náklady a nákup paliva na základe bločkov, získate prístup k rýchlej a komparatívnej analýze spotreby paliva vozidiel bez použitia dodatočných zariadení.

Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!