Sledovanie vozidiel

Modul umožňujúci optimalizovať prevádzku a náklady vozového parku a vytvárať nové podnikateľské príležitosti lepšou organizáciou služieb pre zákazníkov.

Charakteristika

 • Sledovanie vozidiel v mape pomocou GPS

  Udržiavanie prehľadu o polohe jednotlivých vozidiel spoločnosti prostredníctvom jednej obrazovky a jasný prehľad o miestach, kde sa vozidlá a ľudia aktuálne nachádzajú a koľko času potrebujú na dokončenie zadanej práce alebo návratu z miesta.

 • Automatické vykazovanie

  Možnosť vytvárať a sťahovať výkazy všetkých parametrov činností, napríklad najazdených kilometrov, spotreby palív, jazdného času, času čakania a oneskorenia, štatistiky o využití vozidla, termínov údržby a ďalších. Všetky výkazy je možné zobrazovať v systéme Fleet Complete aj exportovať do súborov formátu PDF či XLS. Je tiež možné odoberať výkazy pravidelne prostredníctvom e-mailu.

 • Digitálna správa úloh

  Prostriedok plánovania úloh a rozloženia pracovných síl so zadávaním priamo na mobily zamestnancov. V reálnom čase slúži na prehľad o priebehu a dokončovaní prác a rozosielaní automatických oznámení po dokončení tej-ktorej práce. Užívateľ teda v každom okamihu vie, ktoré úlohy sú dokončené a ktoré ešte nie. Môže teda klienta priebežne informovať o postupe plnenia.

 • Dohľad nad majetkom

  Modul dozoru nad súčasťami majetku. Náš systém sledovania technických prostriedkov vám v reálnom čase poskytne prehľad o mieste pôsobenia vozidiel, strojných zariadení a ďalšej techniky. Automaticky vás informuje, keď zariadenie alebo vozidlo opustí stanovené miesto alebo sa napríklad vybije batéria.

 • Hodnotenie hospodárnosti spôsobu jazdy

  Motivuje zamestnancov k úspornosti spôsobu jazdy. Mobilná aplikácia poskytuje vodičom spätnú väzbu o hospodárnosti ich spôsobu jazdy, vodiči si môžu svoje výsledky porovnávať vzájomne a hodnotiť štýl jazdy aj dlhodobo.

 • Analýza využitia vozidiel

  Systém zjednotenej rezervácie vozidiel určený na správu vozidiel používaných niekoľkými zamestnancami umožňuje analyzovať, či má spoločnosť dostatok zdieľaných vozidiel alebo či naopak niektoré zbytočne nestojí, tzn. že má viac vozidiel, než potrebuje. Budete môcť analyzovať využitie všetkých aj jednotlivých vozidiel podľa dní, osôb či úsekov.

Začíname