Fleet management - Správa vozového parku - Recenzia

Skanderborg Municipality - Vozový park zredukovaný o 22%

Požiadavka

"Požiadavka GPS registrácie všetkých jázd služobných vozov v našom okrese vyplynula z potreby podrobného prehľadu o spôsobe jazdenia vodičov a optimalizácie využitia nášho vozového parku. Vďaka tejto informácii sme mohli určiť, či by niektoré vozidlá mohli byť celkom zrušené, alebo aspoň nahradené lacnejšou alternatívou. Navyše sme chceli spĺňať požiadavky finančných úradov na evidenciu výjazdov spoľahlivým a jednoduchým spôsobom a zároveň ušetriť zamestnancom čas na plnenie ich hlavných pracovných úloh namiesto ručného vypĺňania knihy jázd."

Výsledok

"Systém nám poskytol potrebný základ pre prijatie rozhodnutia ohľadom optimalizácie jazdených trás a počtu vozidiel. Z každých 9 vozov mohol byť jeden odstavený v garáži a jeden mohol byť nahradený elektrickým bicyklom, a to sme ešte pravdepodobne nevyužili celý potenciál optimalizácie. Zamestnanci už nemrhajú cenný pracovný čas vypĺňaním knihy jázd alebo iných, s tým súvisiacich podkladov. Okrem toho nám systém poskytol dôležitú analýzu vďaka informáciam o skutočnej dĺžke trvania návštev občanov, prestávok, o dobe jazdenia a pod."

Implementácia

"Zavedenie a technická inštalácia neboli komplikované. Pred implementáciou systému sme mali podrobné porady a rozhovory so všetkými zainteresovanými zamestnancami. Podľa našich skúseností sa systém používa jednoducho a ľahko sa vysvetľuje používateľom. Technické záležitosti sme vyriešili v spolupráci s Ecofleet a dnes sú už skoro všetky úlohy vybavené."
 

Fact sheet

»  Skanderborg Municipal, Plejedistrikt Midt

»  9 pool vehicles

»  103 users

»  Fleet Management with Person ID

»  Introduced: March 2011

Benefits

»  Automatic GPS solution.

»  Easy to implement.

»  Reliable documentation to tax authorities.

»  Driving and residence times presented in
     both overview and detail.

»  Distinguish between users.

»  Live view of the cars.

»  Overview of leasing and service. 

Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!