Monitoring vozidiel cez GPS - Recenzia

Fredensborg Teknik - Dokumentácia času a polohy

Požiadavka

"Nainštalovali sme GPS do našich firemných áut, aby sme zabezpečili lepšiu dokumentáciu pre zákazníkov, napr. polohu áut a technikov, a získali jednoduchý prehľad o čase strávenom na každej zákazke."

Výsledok

"Teraz máme oveľa lepší prehľad a sme schopní rýchlo lokalizovať auto pre danú zákazku. Dospeli sme k záveru, že s týmto novým Ecofleet systémom správy vozového parku šetríme naozaj veľa času."

Implementácia

"Zavedenie systému aj inštalácia zariadení do áut prebehli úplne hladko."
 

Výhody

  • Poskytuje spoľahlivú dokumetáciu času.
  • Zlepšuje služby a podklady pre zákazníkov.
  • Vytvára jednoduchý prehľad o vozidlách.
  • Umožňuje rýchlejšie spracovanie zákazok.
  • Šetrí čas zamestnancom aj administratíve.
  • Vytvára spoľahlivé podklady pre daňové účely.
     
"Sme veľmi radi, že sme zaviedli systém správy vozového parku Ecofleet, pretože zjednodušuje viaceré kľúčové funkcie našej firmy."

- Dorte Nielsen, Fredensborg Teknik
Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!