Monitorovanie nákladných vozidiel cez GPS

Autodoprava

Efektivita v doprave

Systém správy vozového parku Ecofleet vám môže významne pomôcť udržať si prehľad o všetkých vašich vozidlách a ich najazdených kilometroch, znížiť administratívu, optimalizovať jazdy a zlepšiť služby zákazníkom!
 

Prehľad vozidiel

Je vám problém s udržaním prehľadu o vozidlách a ich polohe povedomý? Môže to byť prípad, kedy zákazník žiada informáciu o čase príjazdu alebo potrebujete narýchlo vyhľadať vozidlo, ktoré je k zákazke najbližšie. Ecofeet vám poskytne potrebný prehľad (modul Vozidlá).
 

Lepšie služby zákazníkom

Popri kratšej dobe spracovania úloh môžete ľahko a rýchlo pomôcť zákazníkom, keď sa budú pýtať na čas doručenia alebo stav objednávky. Získate spoľahlivé podklady ohľadom celej prepravy, vrátane správnej teploty v chladiarenských vozoch (modul Reporty).
 

Optimalizácia jázd a spotreby paliva

Pohonné hmoty a údržba sú vo firme spravidla najvyššími výdavkami, takže dokonca aj malé zmeny môžu spôsobiť výrazné šetrenie finančných prostriedkov. Ecofleet vám môže ukázať, kde presne potrebujete niečo zmeniť (modul KPI). Taktiež sleduje spotrebu paliva u jednotlivých vozidiel a výkyvy v hladine paliva v nádrži (modul Reporty).

Riešenia pre prepravu

  • Prehľad o vozidlách (moduly Vozidlá & Reporty)
  • Green Driving - optimalizácia nákladov (modul KPI)
  • Správa návesov (modul Náradie)
  • Sledovanie návesov - ochrana proti krádeži
  • Údaje z tachografu v reálnom čase (modul Tachograf)
  • Obojsmerná komunikácia (modul Správy)
  • Správa úloh (modul Mobile)
     

Užitočné moduly

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Mapa

Mapa

Sledujte aktuálny pohyb a minulé aktivity všetkých vašich vozidiel. 

Posledná aktuálna informácia o vašich vozidlách

V module máp si môžete kedykoľvek skontrolovať presnú pozíciu vašich vozidiel a ich aktuálnu rýchlosť a smer jazdy.

Trasy vozidiel na mape

Len jediným kliknutím si môžete zobraziť trasu, ktorou v tej chvíli vozidlo jazdí, alebo si môžete zobraziť ktorúkoľvek minulú trasu všetkých vozidiel na základe dátumov. Pre lepší prehľad sú všetky začiatky a konce trás a všetky zastávky počas nich zobrazené rôznymi farbami.

Prehratie trasy

Integrovaný graf a prehrávač, ktorý prehráva trasu na mape, vám umožňujú vidieť rýchlosť vozidla, stav zapaľovania a hladinu paliva. Ak má vozidlo doplnky ako napríklad svetelnú rampu, maják alebo reflektor, ich status sa tiež ukáže pri prehrávaní.

Vyhľadávanie adresy

Funkcia vyhľadávania adries vám jediným kliknutím myšky sprístupňuje veľmi podrobnú informáciu o polohách na území Slovenska aj v zahraničí.

Plánovanie trás a meranie vzdialeností

Mnohokrát je potrebné plánovať trasy na nasledujúce dni, alebo poznať presnú vzdialenosť do cieľovej destinácie. Vytvorili sme pre vás špeciálnu funkciu, ktorá vám umožňuje veľmi jednoducho merať vzdialenosti medzi viacerými zastávkami na konkrétnej trase.

Mapy najvyššej kvality

Ecofleet SeeMe ponúka široký výber mapových on-line služieb – neustále aktualizované OpenStreetMaps a celosvetové Google Maps

Reporty

Reporty

Dostaňte náklady pod efektívnu kontrolu.

Prehľad nákladov

Získajte informáciu o najazdených kilometroch, spotrebe paliva a času stráveného jazdou alebo prestávkami celého vášho vozového parku len pár kliknutiami. Ecofleet SeeMe reporty sú jednoducho porovnateľné, umožňujú rýchlo zbadať akékoľvek nezrovnalosti v používaní vozidiel a urobiť zodpovedajúce opatrenia. Všetky reporty si môžete pozrieť v aplikácii SeeMe alebo exportované vo formáte PDF či Excel. 

Reporty na základe polohy

Pohotové využívanie polohových informácií je ďalšou veľmi silnou stránkou Ecofleet SeeMe. Viaceré reporty založené na údajoch o polohe vám dajú prehľad o miestach navštevovaných vozidlami, prejazdených vzdialenosti aj o dobe strávenej na jednotlivých miestach, či už zákazníckych miestach, domovoch vodičov alebo iných miestach. Je preto jednoduché zbadať opakujúcu sa schému, nepresnosť alebo nepravidelnosť, ktorú obyčajný cestovný výkaz alebo výkaz výdavkov neodhalia. 

Reporty každé ráno

Jednou z najobľúbenejších funkcií modulu reportov je dostávať pravidelný e-mail. Už nie je potrebné každodenné prihlasovanie do aplikácie Ecofleet SeeMe, pretože si reporty za zvolené obdobia môžete každé ráno otvoriť vo svojej e-mailovej schránke.

Prepojenie s ostatnými informačnými systémami

Modul reportov Ecofleet SeeMe je možné priamo prepojiť na iný informačný systém.  Ak má vaša spoločnosť zamestnancov s dostatočnými IT zručnosťami, tak po malom programovaní a s využitím štandardných metód môžete automaticky presmerovať všetky informácie z modulu reportov do vášho vlastného informačného systému.  

Ešte stále ste nenašli report, ktorý potrebujete?

Vieme, že ani ten najdokonalejší informačný systém nedokáže vždy uspokojiť špecifické potreby každého klienta. Preto sme vyvinuli náš systém reportov tak, aby sme boli schopný doňho integrovať nové funkcie rýchlo a bez problémov. Naši klienti sa tak vlastne stávajú spolutvorcami systému.

Udalosti

Udalosti

Šetrite svoj čas a koncentrujte sa iba na veci, ktoré vašu pozornosť vyžadujú.

Buďte informovaní o najdôležitejších udalostiach

Prekročil niekto z vodičov povolenú rýchlosť? Dosiahne vozidlo požadovanú destináciu včas? Tieto a iné otázky budú zodpovedané rýchlo a presne v module udalostí. Tento silný konfiguračný nástroj vám umožní presnou mierou určovať tie najdôležitejšie parametre vašich vozidiel. Ecofleet SeeMe tieto informácie vyfiltruje a vytvorí jednoduchý zoznam na podporu rýchleho a precízneho rozhodovania.

Geografické ohraničenie oblasti

Jednou z najčastejších úloh manažérov vozového parku je sledovať, či vozidlá neopúšťajú určený pracovný priestor. Ecofleet SeeMe umožňuje takéto oblasti geograficky ohraničiť – označiť na mape – a pridať do pravidiel, čo spustí upozornenie v module udalostí, kedykoľvek vozidlo túto označenú oblasť opustí. 

Buďte informovaní ako prví

Ecofleet SeeMe vás už po niekoľkých sekundách upozorní na akúkoľvek udalosť, ktorá vás zaujíma prostredníctvom aplikácie a tiež e-mailu alebo SMS (ak pri sebe nemáte počítač) tak, že vám pošle správu a zvukový signál. Prepojenie ľubovoľných následných procesov na konkrétnu udalosť by malo byť jednoduchou úlohou pre väčšinu IT špecialistov. 

Správy

Správy

Zvýšte účinnosť vašej každodennej práce.

Buďte v nepretržitom kontakte so svojimi vodičmi bez vytvárania ďalších nákladov

Už ste niekedy rozmýšľali o tom, koľko peňazí pretelefonujete len preto, aby ste sa opýtali „Už si to vybavil?“ alebo oznámili „Potom pôjdeš do Nitry“? Určite vás nepoteší ani prehľad mesačných účtov za mobily zamestnancov. Teraz môžete komunikovať s vodičmi priamo z aplikácie Ecofleet SeeMe – stačí nainštalovať zariadenie navigácie Garmin™ do vozidla a prepojiť ho s monitorovacím zariadením a vaše náklady sa môžu znížiť viac ako desať násobne. Odosielanie a prijímanie správ je jednoduché ako pre vodiča, tak pre jeho nadriadeného.

Pomôžte svojmu vodičovi na cestách

Popri odosielaní správ môžete do šoférovho navigačného zariadenia poslať aj údaje o polohe (s presnosťou až jeden meter) a on tak nebude musieť so sebou nosiť otravné papierové mapy alebo strácať čas zdĺhavým zadávaním parametrov. Vodič jednoducho dostane správu „Toto je adresa tvojej ďalšej zákazky“, klikne OK a navigácia Garmin mu naplánuje správnu cestu. To šetrí čas a peniaze. 

... alebo môžete posielať SMS správy

Ak sa rozhodnete nekupovať vodičovi navigačné zariadenie, alebo sa potrebujete poistiť, môžete vždy poslať SMS z aplikácie Ecofleet komukoľvek – dodávateľovi, zákazníkovi alebo vodičovi.

Údržba

Údržba

Aktualizácia a plánovanie údržby vašich vozidiel

Môžete si jednoducho vytvárať a udržiavať záznamy o všetkých výkonoch údržby na vašich vozidlách; dostanete informáciu o termíne najbližšej potrebnej údržby a môžete si tak celý proces servisu a opráv manažovať systematicky a prehľadne.

Prehľad údržby vždy pod kontrolou

V module pripomienok môžete vidieť, koľko kilometrov alebo dní prevádzky ostáva vybranému vozidlu do nasledujúcej servisnej prehliadky. Všetky opravy a úkony budú zaznamenané a kedykoľvek prístupné pre rýchly prehľad o tom, čo, kedy a ako bolo na vozidle opravené.

Jasný prehľad o všetkých nákladoch

Modul nákladov vám umožňuje vidieť, koľko prostriedkov reálne míňate na technické kontroly, opravy a mnoho ďalších služieb servisu a doplnov - uvidíte reálne náklady na prevádzku vozidla. Zároveň môžete zvýšiť efektivitu a rýchlosť sledovania finančných nákladov a overovať účty na základe polohy vozidla v čase ich vystavenia.

Výpočet spotreby paliva bez použitia palivových sond

Ak do systému Ecofleet SeeMe zadáte všetky náklady a nákup paliva na základe bločkov, získate prístup k rýchlej a komparatívnej analýze spotreby paliva vozidiel bez použitia dodatočných zariadení.

Tachograf

Tachograf

Chcete odpovede? My vám ich vieme dať

Aké sú hlavné otázky týkajúce sa prevádzky vozového parku nákladných vozidiel? "Koľko času jazdy ešte zostáva mojim vodičom?" "Ako sú na tom moji vodiči a moje vozidlá?" "Ako získať údaje z tachografu do kancelárie a ako ich uchovávať v zmysle zákona?"

Modul Ecofleet Tachograf vám pomôže

Kontrolujte údaje z tachografov vašich vozidiel kedykoľvek to potrebujete a to aj v prípade, že vaši vodiči a vozidlá sú od vás vzdialené tisíce kilometrov. Uvidíte aktivitu vodiča a informácie v reálnom čase obsahujúce tieto údaje: zostávajúci čas jazdy do nasledujúceho odpočinku, zostávajúci čas na dnešné jazdy, nasledujúci denný odpočinok, zostávajúci čas na jazdy v tomto týždni, nasledujúci týždenný odpočinok a čas poslednej zmeny stavu. Údaje si môžete zobraziť v prehľadnom vizuálnom zobrazení. Modul Tachograf tiež zobrazí všetky porušenia pravidiel ( napríklad príliš krátku dobu odpočinku ), samozrejme len v prípade, že porušenie nastane.

Potrebné údaje presne tam, kde a kedy ich potrebujete

Všetky údaje z tachografu potrebujete mať vo svojej kancelárii. Ecofleet vám umožňuje stiahnuť súbory z tachografu bez ohľadu na to, kde je vaše vozidlo alebo čo práve váš vodič vykonáva. Všetko funguje bez problémov. 

Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!