Monitoring vozidiel cez GPS - Recenzie

Auth. Electr. J. Nielsen - Dokumentácia času

Požiadavka

"Potrebovali sme predovšetkým zdokumentovať čas strávený u jednotlivých zákazníkov. Niekedy sa nám totiž stávalo, že zákazník nechápal, prečo mu účtujeme pol hodinu alebo hodinu, keď, ako hovorí: "Veď on tu bol iba chvíľku!". Tento nástroj dokladovania času nám veľmi pomohol, ako naše pôvodné knihy jázd v Ecofleet, tak aj náš nový systém správy vozového parku."

Výsledok

"Výsledný efekt zavedenia systému bol taký, ako sme očakávali; zákazníci platia bez sťažností, pretože im vieme presne povedať, kedy inštalatér odišiel z domu, prišiel na adresu a kedy odišiel. Ďalšou výhodou je prehľad o tom, kde sa technici nachádzajú, takže je veľmi ľahké vyhľadať technika najbližšie k danej zákazke.

Implementácia

"Najskôr som mal trošku problém, lebo systém vytváral novú trasu zakaždým, keď niekto zastavil na semafóre, ale ukázalo sa že to bola iba malá chyba v našich nastaveniach a Ecofleet tím to rýchlo opravil."

 

Výhody

  • Poskytuje spoľahlivú dokumetáciu času.
  • Zlepšuje služby a podklady pre zákazníkov.
  • Vytvára jednoduchý prehľad o vozidlách.
  • Umožňuje rýchlejšie spracovanie zákazok.
  • Šetrí čas zamestnancom aj administratíve.
  • Vytvára spoľahlivé podklady pre daňové účely.
     

"Znížili sme počet najazdených kilometrov a systém pomáha našej administratíve. A navyše - spokojnosť našich zákazníkov vzrástla. Ecofleet je excelentný nástroj pre každodennú prevádzku našej firmy."

- J. Nielsen, Auth. Electr. J. Nielsen 

Máte záujem o Ecofleet? Kontaktujte nás!