Sledování vozidel

Modul umožňující optimalizovat provoz a náklady vozového parku a vytvářet nové podnikatelské příležitosti lepší organizací služeb pro zákazníky.

Charakteristika

 • Sledování vozidel v mapě pomocí GPS

  Udržování přehledu o poloze jednotlivých vozidel společnosti prostřednictvím jedné obrazovky a jasný přehled o místech, kde se vozidla a lidé aktuálně nacházejí a kolik času potřebují k dokončení zadané práce anebo návratu z místa.

 • Automatické vykazování

  Možnost vytvářet a stahovat výkazy veškerých parametrů činností, například ujetých kilometrů, spotřeby paliv, jízdního času, času čekání a prodlev, statistiky o využití vozidla, termínů údržby a dalších. Veškeré výkazy lze zobrazovat v systému Fleet Complete i exportovat do souborů formátu PDF či XLS. Je také možné odebírat výkazy pravidelně prostřednictvím e-mailu.

 • Digitální správa úkolů

  Prostředek plánování úkolů a rozložení pracovních sil se zadáváním přímo na mobily zaměstnanců. V reálném čase slouží pro přehled o průběhu a dokončování prací a rozesílání automatických oznámení po dokončení té které práce. Uživatel tedy v každém okamžiku ví, které úkoly jsou dokončené a které ještě ne. Může tedy klienta průběžně informovat o postupu plnění.

 • Dohled nad majetkem

  Modul dozoru nad součástmi majetku. Náš systém sledování technických prostředků vám v reálném čase poskytne přehled o místě působení vozidel, strojních zařízení a další techniky. Automaticky vás informuje, když zařízení nebo vozidlo opustí stanovené místo nebo se třeba vybije baterie.

 • Hodnocení hospodárnosti způsobu jízdy

  Motivate employees to drive more economically. The mobile app gives drivers feedback on the economy of their driving style, and drivers can compare their results with other drivers and evaluate how their driving style has changed over time.

 • Analýza využití vozidel

  Systém sjednocené rezervace vozidel určený ke správě vozidel užívaných několika zaměstnanci umožňuje analyzovat, zda má společnost dostatek sdílených vozidel nebo zda naopak některé zbytečně nestojí, tzn. že má více vozidel, než potřebuje. Budete moci analyzovat využití všech i jednotlivých vozidel podle dnů, osob či úseků.

Začít