RC Concrete

Potřeba

„Potřebovali jsme vytvořit systém s lepším přehledem o pohybu vozidel v čase. Ve špičce máme 20–25 vozidel na cestách a bylo už komplikované udržet přehled o tom, kde konkrétní vozidlo je. Ecofleet nám v tom pomohl, takže v každém okamžiku víme, kdy se konkrétní vozidlo vrátí, a můžeme připravovat nakládku. Kromě toho jsme získali dobrý nástroj pro přehled ke stanovení, jakou měrou můžeme každodenně dokázat víc, protože hned vidíme, když se vozidla vracejí a co ještě stihneme. Takže vedle hlavního cíle v získání přehledu má pro nás Ecofleet i další přínosy.“

Výsledek

„Kromě toho, co bylo zmíněno, nám Ecofleet přinesl i jiná pozitiva. Náš prodejní úsek teď například dokáže zákazníkovi nabídnout fundovaný odhad času příjezdu dodávky, aniž by bylo třeba volat řidičovi. Počet telefonátů mezi centrálou a řidiči
klesl na minimum, protože informace a polohu vozidla vidíme na obrazovce. Součástí systému je také nástroj SMS pro komunikaci (systém pomocí textových zpráv) přímo s řidiči, což práci dále usnadňuje.“

Zavedení

„Zavedení systému do praxe bylo v podstatě bez problémů, a protože máme také zkušené IT partnery, těch pár, které se vyskytly, se podařilo vyřešit rychle a profesionálně.“